Modul 2: Overgangen fra barnehage til skole

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 75 minutter

Målet med denne modulen er å bli kjent med et utdrag fra Barnehagespeilet 2016, som tar for seg overgang barnehage og skole, og som skisserer overgangstiltak fra barnehage til skole. Modulen bidrar til at personalet kan undersøke hvilken kunnskap om realfaglig arbeid som er viktig for å skape kontinuitet og sammenheng for barnet i overgangen fra barnehage til skole.

Overgangen mellom barnehage og skole kan oppleves som en stor omveltning for barn. Når skolen bygger på kjente arbeidsmåter og barnas egne erfaringer og kunnskaper om realfag, er det med på å skape trygghet og oversikt for dem. Det handler om å skape sammenheng og flyt, og hindre brudd for hovedaktøren i overgangen, altså barnet.

Dette sier Rammeplan for barnehage om overganger

 • Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole.
 • De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.
 • Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen:

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut Utdrag og spørsmål til modulen eller planlegg å vise det på storskjerm. 
 • Ha tavle/flipover/plakat for å skrive ned innspill fra deltakerne. 

Forberedelse til D – Etterarbeid:

 • Skriv ut Plan for videre arbeid med overgangen fra barnehage til skole.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les Utdrag fra Barnehagespeilet 2016 (pdf).

Tenk over og noter:

 • Hvilke av disse momentene jobber dere allerede godt med?
 • Hvilke momenter kan dere jobbe mer med / har dere et utviklingspotensial på?

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper

Dere skal vurdere barnehagen eller skolens praksis og sammen bli enige om hva dere vil jobbe videre med og hvordan.

Samarbeidsoppgave 1 (10 minutter)

Del det dere har notert i A – Forarbeid med hverandre i plenum. Den som leder modulen skriver ned deltakernes ideer på en tavle/flipover/plakat.

Samarbeidsoppgave 2 (20 minutter)

Jobb i grupper. Bruk Utdrag og spørsmål til oppstartsmodul og vurder barnehagen eller skolen ut fra disse.

C – Utprøving

I denne modulen er det ikke C – Utprøving.

D – Etterarbeid

30 minutter
Plenum

Oppsummering i plenum (15 minutter)

Hver gruppe deler det de har diskutert med de andre deltakerne, og den som leder modulen oppsummerer. 

Veien videre (15 minutter)

Ut fra det dere har diskutert i B – Samarbeid, bli enige om:  

 • Hva vil dere jobbe mer med?
  For eksempel:
  • vi har behov for å vite mer om hvordan andre barnehager eller skoler jobber med realfagene.
  • vi har behov for å vite mer om hva styringsdokumentene sier om opplæring i realfagene.
  • vi har behov for  å vite mer om arbeidsmåter i realfagene i barnehage og/eller skole.
 • Hvem vil det være naturlig og/eller hensiktsmessig å samarbeide med for å få til dette?
 • Bli enige om hvilket punkt dere vil starte med og hvem som tar ansvar for dem fram til neste gang dere møtes.
 • Bli enige om tidspunkt for neste møte.

Den som leder modulen dokumenterer det dere blir enige om på utskrevet skjema Plan for videre arbeid overgang fra barnehage til skole (pdf).