Om temaet

Temaet handler om hvordan personalet kan invitere til felles refleksjon og tenking omkring realfaglige begreper og sammenhenger. Realfaglige samtaler handler om å lytte til barn, respondere på barns tenkning og være åpen for varierte uttrykksformer.