Temaet handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene utvikler forståelse av viktige matematiske og naturvitenskapelige ideer og tenkemåter.

3 pakker

Temaet handlar om korleis lærarar kan legge til rette for at elevane over tid kan utvikle omgrepsforståinga si og sjå samanhengar mellom ulike fagområde.

4 pakker

Temaet handler om å relatere undervisninga til verden utenfor klasserommet for økt engasjement og læring i fagene, og å synliggjøre realfagene i yrker og hverdagsliv.

2 pakker

Temaet handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene lærer argumentasjon, sentrale fagbegreper og ulike måter å kommunisere sin faglige kompetanse på.

5 pakker

Temaet handler om hvordan lærere kan legge til rette for læring for alle elever gjennom god vurderingspraksis slik at alle elever både får utfordringer og opplever mestring.

4 pakker