Om temaet

Ambisiøs undervisning i matematikk handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene utvikler forståelse av viktige matematiske ideer og tenkemåter. Utforskende undervisning i naturfag handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene kan få undre seg, reflektere, stille spørsmål, lese og gjennomføre praktiske undersøkelser for å finne svar på naturvitenskapelige problemstillinger.