Om temaet

Temaet handler om hvordan dere kan legge til rette for overganger mellom barnehage, skole og ulike trinn, og om hvordan dere kan skape bedre sammenheng i og mellom fagene.