Start med Kom godt i gang

Start med temaet Kom godt i gang. Ledelsen bør også delta i arbeidet med dette første temaet. Temaet gir deltakerne en introduksjon til realfagene. Deltakerne får dessuten en rekke råd til god gjennomføring og hjelp til å lage en felles utviklingsplan. Videre i Realfagsløyper vil de ansatte i fellesskap velge didaktiske tema de ønsker å utvikle seg innenfor.

Realfagsløyper er delt inn i temaer

Realfagsløyper består av temaer som er delt inn i ulike pakker med moduler. Både antall pakker og antall moduler vil variere.

Temainndeling for barnehage og skole
Barnehage Skole
 • Kom godt i gang
 • Leke- og læringsmiljø
 • Språk og kommunikasjon
 • De yngste barna
 • Helhet og mangfold
 • Kom godt i gang
 • Ambisiøs og utforskende undervisning
 • Djupnelæring
 • Relevans og anvendelse
 • Språk og kommunikasjon
 • Vurdering og tilpasset opplæring

Modulene har fast struktur

Modulene har en fast struktur med A – Forarbeid, B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid.
Modulene har en fast struktur med A – Forarbeid, B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid.

Realfagsløyper er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Se Om Realfagsløyper for mer informasjon.