Modul 2N: Naturfaglig kompetanse

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 155 minutter

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hva det innebærer å ha naturfaglig kompetanse, sett i lys av skolens naturfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Læreplanene inneholder kompetansemål som angir mål for hva elever og lærlinger skal kunne mestre etter endt opplæring på utvalgte trinn.

 • Hva legger du i det å ha naturfaglig kompetanse?

Ta med svaret ditt til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta fram notatene fra forberedelsen.

Diskuter: Hva legger dere i å ha naturfaglig kompetanse?

Hver gruppe deler innspill fra gruppediskusjonen i plenum.

Faglig påfyll (10 minutter)

Gå gjennom presentasjonen om kompetansebegrepet i felleskap. 

Leseaktivitet (15 minutter)

Jobb gjennom leseaktiviteten om kunnskap og ferdigheter i naturfag, individuelt, i par og i plenum.

Gruppearbeid om kompetanser i naturfag (40 minutter)

Del dere i fire grupper og jobb med spørsmålene knyttet til kompetansedefinisjonen:

 • Gruppe 1: Hvilke utfordringer skal elevene mestre i naturfag?
 • Gruppe 2: Hvilke oppgaver skal elevene løse i naturfag?
 • Gruppe 3: Hva mener vi med kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner?
 • Gruppe 4: Hvordan kan dere hjelpe elevene å utvikle forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning?

Alle grupper bidrar til alle spørsmål før oppsummeringa deles i plenum.

Planlegg egen undervisning (15 minutter)

Dere kan velge å jobbe individuelt eller flere sammen med å planlegge undervisning som skal gjennomføres med elever før neste samling.

 1. Velg et hovedområde på det trinnet som er aktuelt for dere. Identifiser hvilke ferdigheter og kunnskaper som er beskrevet i kompetansemålene innen det valgte hovedområdet.
 2. Velg ett av følgende mål:
  Elevene skal
  • lære å mestre utfordringer i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner
  • løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner
  • utvikle evne til refleksjon og kritisk tenkning
 3. Skisser undervisning som kan legge til rette for at elevene skal oppnå det valgte målet.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte undervisninga. Vurder i hvilken grad undervisninga bidro til målet du hadde valgt.

Noter noen eksempler og forbered deg på å dele disse når dere møtes til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Del dere i grupper på tre–fire personer, etter hvilket mål dere valgte å fokusere på i utprøvinga.

Del eksempler fra utprøvinga og diskuter hvordan undervisninga var tilrettelagt for at elevene kunne oppnå det valgte målet.

Avslutt med å drøfte hvordan dere gjennom undervisninga sikrer at elevene oppnår den naturfaglige kompetansen vi ønsker elevene skal ha.

Lag ei kort oppsummering som gruppa skal dele i plenum.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Hver gruppe deler oppsummeringa si i plenum.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om læreplanforståelse. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i den modulen.