Om temaet

Temaet handler om å relatere undervisninga til verden utenfor klasserommet for økt engasjement og læring i fagene. Dette kan oppnås ved å ta utgangspunkt i elevenes forståelse, erfaringer og ferdigheter, ved å benytte ulike læringsarenaer og ved å synliggjøre realfagene i yrker og hverdagsliv.