Om temaet

Temaet handler om hvordan lærere kan legge til rette for at elevene lærer argumentasjon, sentrale fagbegreper og ulike måter å kommunisere sin faglige kompetanse på.