Modul 2: Programmering

Oversikt

95 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å utvikle kompetanse om hva programmering er, og hvordan personalet kan bruke programmering til å inspirere barna til realfaglig tenking og samtale.

Rammeplanen

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Personalet skal sammen med barna utforske og eksperimentere med teknologi.

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i teknologi, ved selv å være kreative og skapende.

Personalet skal bruke digitale verktøy for å inspirere barna til matematisk tenkning.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom hele modulen (A – D).
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • I B - Samarbeid og D - Etterarbeid skal du lede diskusjonene.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Programmering i barnehagen.

Etter at du har lest teksten skal du skrive med stikkord:

  • Hva handler programmering om?
  • Hvilke erfaringer bør barna i barnehagen få med programmering?

Ta med notatene til B - Samarbeid.

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 minutter)

La alle i gruppa presentere sine stikkord fra det individuelle arbeidet.

Lag en felles liste med argumenter for hvorfor barnehagen bør introdusere programmering for barna.

Planlegg utprøving (20 minutter)

Jobb to og to sammen.

Forbered en aktivitet knyttet til programmering. Velg gjerne en av aktivitetene beskrevet i teksten, eller lag en selv. Bruk gjerne planleggingsmalen for programmeringsaktivitet. Diskuter grundig hvordan dere vil sikre at alle barna deltar aktivt, og hvordan aktiviteten kan både forenkles og utvides.

Fordel arbeidsoppgavene: å skaffe utstyr, dele barna inn i grupper og hvem som gjør hva.

Bli enig om hvordan dere skal dokumentere aktiviteten.

C – Utprøving

Den tiden det tar
To og to

Gjennomfør aktiviteten knyttet til programmering slik dere planla i B - Samarbeid.

Dokumenter det barna gjør slik at dere kan diskutere dette i D - Etterarbeid. Dere kan for eksempel ta bilde underveis i aktiviteten, eller skrive ned utsagn fra barna.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer fra utprøvingen i grupper (30 minutter)

Sett dere sammen i grupper.

  1. Se på all dokumentasjon fra utprøvingen. Diskuter hva barna syntes var lett i aktiviteten og hva de syntes var vanskelig.
  2. Hva annet la dere merke til?
  3. I B - Samarbeid laget dere liste med argumenter for hvorfor barnehagen bør introdusere programmering for barna. Finn frem en slik liste. Med tanke på erfaringer fra utprøvingen: Er det noe dere vil endre på lista? Noen punkter dere vil ta bort, eller noen dere vil legge til? Hvorfor?

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre, og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.