Modul 1: Samtale i naturfag

Oversikt

160 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på at en faglig samtale kan være både styrt og åpen, og den kan ha mer eller mindre elevinvolvering, alt etter hensikten med samtalen.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • planleggingsverktøyet (tre sider)
  • artikkelen Gjett hva lærer’n tenker på

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk på din egen undervisning og reflekter over:

 1. Hvordan foregår samtaler i ditt klasserom?
 2. Hvem snakker mest, du eller elevene?
 3. Er det mest plenum eller elevgruppesamtaler, eller begge deler?
 4. Hvilke elever er det som snakker?

Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

105 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (15 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid, og del erfaringer to og to. Oppsummer i plenum.

Faglig påfyll (25 minutter)

Gå gjennom teori om snakk i klasserommet.

Knytt sammen teori og praksis (15 minutter)

Jobb med leseoppdrag for artikkelen Gjett hva lærer’n tenker på, Naturfag 2/11 (pdf).

Bruk først tabellen Kommunikasjonsformer i planleggingsverktøyet (pdf | Word). Oppsummer bruk av de ulike kommunikasjonsformene for å synliggjøre variasjon i gruppa.

Planleggingsverktøy (20 minutter)

Diskuter når det er hensiktsmessig å bruke de ulike kommunikasjonsformene, se arket Hva bruker vi når? Oppsummer kort i plenum der hver gruppe deler sine tanker fra refleksjonen over.

Planlegg egen undervisning (25 minutter)

Planlegg en naturfagtime der dere bruker tabellen Planlegg egen undervisning i planleggingsverktøyet. Dere kan velge om dere jobber individuelt eller flere sammen. Alle de fire kommunikasjonsformene skal brukes i løpet av naturfagtimen. Bare de tre første kolonnene i tabellen på siste side skal fylles ut nå. Les gjerne resten av artikkelen for å få tips til planlegginga.

Naturfagtimen skal gjennomføres (C – Utprøving) før dere møtes til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker de fire kommunikasjonsformene. Under og etter utprøvinga skal du reflektere over:

 1. Hvilken kommunikasjonsform bruker jeg til hva?
 2. Fungerer det slik jeg hadde tenkt? Hvorfor / hvorfor ikke?

Fyll inn refleksjoner i den siste kolonnen på arket Planlegg egen undervisning i planlegginsverktøyet (eller bruk et eget ark). Noter refleksjonene så tidlig som mulig etter utprøvinga.

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Del erfaringer fra utprøvinga. Hver gruppe noterer tre tips.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler sine tre tipsene med de andre.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om faser i faglige samtaler. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i den modulen.