Modul 2: Tabeller og grafer

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 130 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å få ei innføring i bruk av tabeller og grafer.

 • Når bør vi bruke tabeller og når viser grafer best det vi vil formidle?
 • Hva kjennetegner gode tabeller, og hvordan bruker vi diagrammer og grafer til å formidle naturfaglige data?

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Måter å jobbe på med tabeller og grafer:

 • lage tabeller
 • tolke informasjonen i en tabell
 • vurdere om tabeller i teksten utdyper stoffet på en klar måte
 • tegne grafer
 • tolke informasjonen i en graf
 • vurdere om grafer i teksten utdyper stoffet på en klar måte
 • se ulike representasjonsformer av lærestoffet i sammenheng (ord, figurer, tabeller, diagrammer, grafer, likninger)

Spørsmål til refleksjon (noter ned stikkord):

 • Hvilke to måter å jobbe med tabeller og grafer på mener du er viktigst å vektlegge for å lære om tabeller og grafer?
 • Er disse måtene å jobbe på sentrale i din egen undervisning?
  Ta med notatene dine til samlinga.

B – Samarbeid

85 minutter
Samling med gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Oppsummer forarbeidet (15 minutter)

Ta frem påstandene og notatene fra forarbeidet.

 • Hvilke to måter å jobbe med tabeller og grafer på mener dere er viktigst å vektlegge for å lære om tabeller og grafer?
 • Er disse måtene å jobbe på sentrale i deres egen undervisning?

Bruk tenk-par-del.

Faglig påfyll (25 minutter)

Sammenlikn tabeller og grafer. Diskuter hvordan vi setter opp en tabell og hvilken type graf som egner seg til ulike typer variabler.

Knytt sammen teori og praksis (20 minutter)

Bruk tenk-par-del: Hvilke eksempler har du på aktiviteter/undersøkelser som egner seg godt til å lære hvordan tabeller og grafer lages?

Planlegg egen undervisning (30 minutter)

Jobb individuelt eller flere sammen. Ta utgangspunkt i et tema eller et fenomen dere skal undervise om. Velg ett eller begge av følgende opplegg:

 • Planlegg ei økt der elevene dine må lage en tabell
 • Planlegg ei økt der elevene dine må framstille data grafisk. Elevene må aktivt velge mellom ulike grafer med hensyn på hvilke variabler de har.

Under gjennomføringa skal dere reflektere over følgende spørsmål om tabeller:

 • Hvordan kommer elevene fram til hva som skal stå på linjene (det som sammenliknes) og i kolonnene (variablene)?
 • Hvilke problemer møter elever når de skal avgjøre hva som er den avhengige variabelen?

… om grafer:

 • Hvordan kommer elevene fram til hvilken type variabel de har, kvalitativ eller kvantitativ (og ev. kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig)?
 • Hvilke vurderinger ligger til grunn for elevenes valg av grafisk framstilling (f.eks. stolpediagram, histogram og spredningsplott med graf)?

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Etter gjennomføringa noterer du tanker om følgende:

Tabeller:

 • Hvordan kom elevene fram til hva som skal stå på linjene (det som sammenliknes) og i kolonnene (variablene)?
 • Hvilke problemer møtte elever når de skulle avgjøre hva som er den avhengige variabelen?

Grafer:

 • Hvordan kom elevene fram til hvilken type variabel de hadde, kvalitativ eller kvantitativ (og ev. kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig)?
 • Hvilke vurderinger lå til grunn for elevenes valg av grafisk framstilling (f.eks. stolpediagram, histogram og spredningsplott med graf)?

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Samling med gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Del erfaringer (30 minutter)

Del erfaringer fra utprøvinga, to og to sammen.

Tabeller:

 • Hvordan kom elevene fram til hva som skal stå på linjene (det som sammenliknes) og i kolonnene (variablene)?
 • Hvilke problemer møtte elever når de skulle avgjøre hva som er den avhengige variabelen?

Grafer:

 • Hvordan kom elevene fram til hvilken type variabel de hadde, kvalitativ eller kvantitativ (og ev. kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig)?
 • Hvilke vurderinger lå til grunn for elevenes valg av grafisk framstilling (f.eks. stolpediagram, histogram og spredningsplott med graf)?
   

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Del erfaringer i plenum.