Temaet handler om hvordan dere kan fremme elevenes skaperglede, utforskertrang og engasjement gjennom ambisiøs og utforskende undervisning i realfagene.

3 pakker

Temaet handlar om korleis dere kan legge til rette for at elevane over tid kan utvikle omgrepsforståinga si og sjå samanhengar mellom ulike fagområde.

4 pakker

Temaet handler om hvordan dere kan legge til rette for overganger mellom barnehage, skole og ulike trinn, og om hvordan dere kan skape bedre sammenheng i og mellom fagene.

2 pakker

Temaet handler om hvordan dere kan relatere undervisninga til verden utenfor klasserommet og bruke varierte læringsarenaer for å fremme elevenes motivasjon, engasjement og faglige læring.

4 pakker

Temaet handler om hvordan dere kan legge til rette for at elevene lærer å resonnere og argumentere, bruke fagbegreper og ulike måter å kommunisere sin faglige kompetanse på.

5 pakker

Temaet handler om hvordan dere kan legge til rette for læring for alle elever gjennom god vurderingspraksis, slik at alle elever både får utfordringer og opplever mestring.

4 pakker