Realfagsløyper er eit verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for tilsette i barnehagar og skolar.

Ulike deltakere som diskuterer

Realfagsløyper er utvikla av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Prosjektet starta våren 2017.

  Realfagsløyper skal bidra til å nå dei fire måla i strategien Tett på realfag (2015–2019):

  1. Forbetre barn og unge sin kompetanse i realfag gjennom fornying av faga, betre læring og auka motivasjon.
  2. Redusere talet på barn og unge på lågt nivå i matematikk. 
  3. Fleire barn og unge skal prestere på høgt og avansert nivå i realfag.
  4. Forbetre kompetansen i realfag hos barnehagelærarar og lærarar.

   Infomateriell

   Presentasjon, brosjyre, filmar, logoar og illustrasjonsbilde for Realfagsløyper