Her har vi samla presentasjon, brosjyre, filmar, logoar og illustrasjonsbilde for Realfagsløyper.

Filmar

 

 

Logoar

Liggende logo for Realfagsløyper

Kvadratisk logo for Realfagsløyper

Rund logo for Realfagsløyper

Illustrasjonsbilde

Bildekollasje

Bildekollasje med logo

lærar hjelper elevar

utprøving av speilaktivitet med elevar

Planlegging i barnehage

leseaktivitet i barnehage

Lærarar jobbar i grupper

lærarar jobbar med gruppearbeid