Modul 1: Hvorfor utvide klasserommet?

Oversikt

140 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å skape forståelse for og gi erfaring med hvorfor lærer bør bruke flere læringsarenaer i undervisninga – utvide klasserommet.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut skjemaene «Ulike måter å utvide klasserommet» og «Stedsanalysen» til hver deltaker, hvis de ikke jobber digitalt:

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Har du utvidet klasserommet?

 • Hvilke arenaer utenfor klasserommet har du brukt i undervisninga?
 • Hvorfor brukte du disse?

Dersom du har utvidet klasserommet

 • Bruk skjemaet «Ulike måter å utvide klasserommet» og plasser opplegget ditt i den raden som beskriver din måte best (selv om noen opplegg kan romme elementer fra flere, forsøk å finne ut hvilken av beskrivelsene i skjemaet som dominerer).

Noter ned tankene dine og ta med notatene dine til B – Samarbeid. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (10 min)

Gå sammen to og to og ta fram notatene fra forberedelsen og del med hverandre.

 • Hvilke arenaer utenfor klasserommet dere har brukt i undervisninga?
 • Hvorfor brukte dere brukte disse?
 • Og hvor dere vil plassere det i skjemaet «Ulike måter å utvide klasserommet».

Del til slutt i plenum det dere har snakket om i grupper.

Aktivitet (50 min)

Jobb sammen tre og tre og gjennomfør aktiviteten med stedsanalyse.

Faglig påfyll (10 min)

Gå gjennom faglig påfyll.

Planlegg undervisningen (15 min)

Planlegg stedsanalyse – aktivitet som du skal gjennomføre med elever før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den stedsanalysen med elevene dine.

Etter undervisning, noter stikkord på:

 • Hvordan bidro aktiviteten til elevens motivasjon og læring?
 • Eksempler som du skal dele med dine kollega.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (20 min)

Hver person deler kort erfaringer fra utprøvinga og forteller om stedsanalysen, hva elevene gjorde og hvordan det fungerte.

Gruppen velger et eksempel de vil dele i plenum.

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (12 min)

Diskuter hvordan dere kan bruke utvidet klasseromsaktiviteter i din fremtidige undervisningspraksis.

Veien videre (3 min)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.