Modul 1: Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 165 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er gjøre naturfag og matematikk personlig og hverdagsnært for elevene ved å bruke modellen for naturfaglig kapital.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom filmen The science capital teaching approach (3 min 17 s).
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • Modulheftet
  • Elevspørreskjemaet
 • I aktiviteten skal du velge enten naturfagspørsmålene eller matematikkspørsmålene. Ta bort de to sidene i presentasjonen som du ikke skal bruke. Gå inn på menti.com og legg inn de to spørsmålene som skal brukes i aktiviteten. Du vil få tildelt en kode på hvert spørsmål. Disse fylles inn på riktig sted i presentasjonen. Deltakerne må bruke pc, nettbrett eller telefon på denne aktiviteten.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Se filmen The science capital teaching approach (3 min 17 s).

Merk! Det er tre filmer på sida, så pass på at dere ser riktig film. Alle filmene har norsk teksting som kan aktiveres (CC-ikonet).

Oppgave: Tenk på dine egne elever i naturfag eller matematikk. Hva vet du om deres personlige interesser og erfaringer? Bruk klasselista og noter en ting du vet om hver elevs personlige interesser og erfaringer.  Kan du komme på et eksempel der du har brukt en elevs personlige interesse eller erfaring direkte i naturfag- eller matematikkundervisninga? Noter det ned i så fall.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Introduksjon (5 min)

Informerer deltakerne om målet med og innholdet i denne økten.

Oppsummering av forarbeid (15 min)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i små grupper:
•    Del eksempler på at du har gjort naturfag eller matematikk personlig og hverdagsnært for elevene.
•    Pek på noe som overrasket deg da du noterte ned det du vet om elevers interesser og erfaringer.

Aktivitet (20 min)

Hvordan gjøre naturfag og matematikk personlig og hverdagsnært?

Teori og faglig påfyll (35 min)

Jobb to og to med leseoppdragene til modulheftet, ett leseoppdrag om gangen. For hvert leseoppdrag, bruk ca. 30 sekunder individuelt før du diskuterer med sidemannen. Oppsummer i plenum.

Leseoppdrag 1: Hva er forskjellen på forkunnskaper i naturfag og naturfaglig kapital?

Leseoppdrag 2: Kan du komme på eksempler der du har gjort naturfag eller matematikk

 • personlig?
 • hverdagsnært?

Se på elevspørreskjema og diskuter i grupper:

 • Hva tenker dere om å bruke slike skjemaer til å få informasjon om elevenes interesser og erfaringer?
 • Når på året kunne det passe å bruke skjemaet, og på hvilke klassetrinn?

Planlegg egen undervisning (20 min)

Velg et tema du snart skal undervise i. Bruk erfaringene fra aktiviteten om bakterier/prosent og forslag til spørsmål i heftet. Formuler konkrete spørsmål som du kan stille elevene dine for å få fram kunnskapene og erfaringene deres.

Bruk gruppearbeidet til å starte planlegginga av en økt / del av en økt i naturfag eller matematikk, der dere legger vekt på å gjøre naturfag og matematikk personlig og lokalt. Deltakerne velger om dere jobber individuelt eller flere sammen. Aktiviteten skal gjennomføres før dere møtes til D – Samarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du legger vekt på å gjøre naturfag og/eller matematikk personlig og hverdagsnært. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 • Hvordan la spørsmålene til rette for at alle elever kunne ha mulighet til å respondere?
 • Hvordan la spørsmålene til rette for at elevene kunne bruke sine egne erfaringer og interesser inn i klassediskusjonen?

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Diskuter i små grupper:

 • Hvilke spørsmål valgte du å stille? Hvorfor?
 • Hvordan responderte elevene?
 • Hvilke spørsmål fungerte bra i klassen? Hvilke observasjoner vurderer du ut fra?

Oppsummer i plenum (20 min)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne. Hvordan kan denne måten å undervise på implementeres i vår undervisning?

Tenk-par-del (15 min)

Hvordan kan dere gjøre undervisningen mer personlig og relevant i fremtidig undervisningspraksis?