Modul 2: Tilrettelegging for elever med stort læringspotensial

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å utvikle:

  • forståelse for at elevgruppen er mangfoldig og trenger ulike utfordringer
  • kunnskap om læringsbehovene til elever med stort læringspotensial
  • ferdigheter i å differensiere undervisningen for elever med stort læringspotensial

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
  • Skriv ut undervisningsnotat i matematikk og naturfag til deltakerne.
  • Skriv ut tabellen overflatelæring – dybdelæring til deltakerne.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les artikkelen Motivasjon og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial (naturfag.no).

Noter momenter som du mener er viktige, interessante og/eller overraskende.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

85 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid og diskuter refleksjonsspørsmålet i grupper.

Teori og faglig påfyll (40 minutter)

Felles gjennomgang av fagstoffet.

Planlegg differensiert undervisning (30 minutter)

Velg en aktivitet på www.mattelist.no eller www.naturfag.no, som er egnet til trinnet dere vil gjennomføre undervisningen på.

Bruk undervisningsnotat for matematikk eller naturfag under planlegging og gjennomføring.

I lærerveiledningene finner dere forslag til mulige tilnærminger og utvidelser av aktivitetene.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør læringsaktivitetene. Ta med undervisningsnotatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Be deltakerne sette seg sammen i grupper og dele erfaringene sine fra utprøvingen.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Hver gruppe presenterer kort det de snakket om i gruppearbeidet.

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.