Modul 2N: Algoritmisk tenking i naturfag – 1

Oversikt

160 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli kjent med hva som ligger i begrepet algoritmisk tenking og om det er noe nytt eller ikke i egen naturfagundervisning.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut refleksjonsarket til hver deltaker.
 • Skriv ut oppgavearket til hver deltaker.
 • Skriv ut like mange sommerfuglbilder som det er deltakere. Det er to sommefugler på hver side, så kapp sidene i to. Deltakerne som skal jobbe i par skal ikke ha samme sommerfuglbilde.
 • Alle deltakerne trenger blyant og viskelær.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Les teksten Algoritmisk tenkning (udir.no).

Noter to eksempel der du tenker at elevene dine har brukt algoritmisk tenking i naturfag. Ta med notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Faglig påfyll (5 min)

Gå gjennom sidene i presentasjonen.

Aktivitet 1: 20 spørsmål (20 min)

Se på bildearket med de 20 sommerfuglene i presentasjonen. Jobb i par.

Én skal i løpet av to minutter forsøke å finne ut hvilken sommerfugl den andre tenker på ved å stille inntil 20 ja/nei-spørsmål om utseendet til sommerfuglen (f.eks. «Er den blå?»), ikke om plasseringen («Er den på rad to?»). Bytt etterpå slik at begge har vært spørsmålsstiller.

Diskuter i par:

 • Hva var gode spørsmål?
 • Hva var dårlige spørsmål?
 • Brukte dere andre lure strategier eller kan dere komme på noen nye?

Gjenta spørreleken slik at begge er spørsmålsstiller en gang til.

Diskuter i hvert par hvilke av nøkkelelementene i algoritmisk tenking dere brukte i denne oppgaven (inkludert diskusjonen mellom de to spørrerundene). Noter på refleksjonsarket i kolonnen «Aktivitet 1».

Oppsummer kort i plenum.

Faglig påfyll (10 min)

Å kunne lage presise instrukser er viktig både når man skal programmere en datamaskin eller skrive prosedyretekster i naturfag. Eksempler på prosedyretekster er fremgangsmåte på forsøk og bruksanvisninger.

Se videoen Exact Instructions Challenge (youtube.com) i plenum.

Aktivitet  2: Å lage nøyaktige oppskrifter (25 min)

Jobb i par, MEN pass på at den andre ikke ser bildet av sommerfuglen du får utdelt.

 1. Skriv ned en oppskrift på hvordan tegne vingemønsteret på sommerfuglen du får utdelt. (4 minutter)
 2. Én leser deretter opp oppskriften sin til sidemannen som forsøker å tegne vingemønsteret på den grå sommerfugl-skissen. Etterpå bytter dere roller. (2 x 3 min)

Diskuter i par (5 min):

 • Var oppskriftene korrekte og nøye nok?
 • Manglet det noe eller kom instruksjonen i feil rekkefølge?
 • Hvordan kan de ev. forbedres?

Diskuter i par hvilke av nøkkelelementene i algoritmisk tenking dere brukte i denne oppgaven. (Tenk at dere hadde kjørt flere runder med testing av instruksjonen.) Noter på refleksjonsarket i kolonnen «Aktivitet 2». (5 minutter)

Del i plenum. (5 min)

Planlegg egen undervisning (20 min)

Ta utgangspunkt i den første aktiviteten «20 spørsmål». Lag en tilsvarende oppgave som passer for et tema du underviser i nå / skal undervise i snart. Aktiviteten skal prøves ut med elever (C – Utprøving), og dette må gjøres før D – Etterarbeid.

Bruk refleksjonsarket som støttestruktur i planlegginga. Hvilke nøkkelbegrep er aktuelle for aktiviteten og hvordan du kan tilrettelegge for disse?

Dere kan velge å jobbe individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten. Bruk figuren den algoritmiske tenkeren til å reflektere over:

 • Hvilke av arbeidsmåtene som kjennetegner algoritmisk tenking så du hos elevene under aktiviteten?

Skriv ned eksempler og forbered deg på å dele disse når dere møtes til D – Etterarbeid.

Arbeidsmåter: Fikle, skape, feilsøge, holde ut og samarbeid

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Diskuter i grupper på tre–fire personer de utforskende aktivitetene dere har prøvd ut med elever. Hver deltaker får i underkant av 10 minutter til å dele og få innspill.

Fortell kort om aktiviteten med fokus på nøkkelbegrepene og arbeidsmåtene i den algoritmiske tenkeren.

Oppsummer i plenum (15 min)

Hver gruppe oppsummerer noen erfaringer i plenum. Bruk plakaten som støtte.

Eksempler fra egen naturfagundervisning (20 min)

DIskuter i par om dere kan komme på andre eksempler fra egen naturfagundervisning der elevene har brukt algoritmisk tenking. Noter på refleksjonsarket i den siste kolonnen «Eksempel fra egen naturfagundervisning».

Del noen eksempler plenum.

Veien videre (5 min)

I neste modul skal dere få prøve ut en enkel programmeringsaktivitet som dere skal analysere i lys av prinsipper for algoritmisk tenking. Deretter skal dere tilpasse og prøve ut aktiviteten i egen undervisning. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.