Modul 1: Hva er realfag?

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 130 minutter

Målet med denne modulen er å få en oversikt over hva som kjennetegner realfagene. Basert på kjennetegn for undervisning i realfag skal deltakerne analysere innholdet i en undervisningssekvens.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

I denne modulen inngår ikke utprøving med elever. Det er derfor mulig å gjennomføre C – Utprøving og D – Etterarbeid umiddelbart etter dere er ferdig med B – Samarbeid.

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Velg om dere i B – Samarbeid vil  bruke håndsopprekning eller den ferdige Kahoot-en med påstandene fra A – Forarbeid. Hvis dere bruker Kahoot, må du vise svarene på storskjerm, enten etter hvert spørsmål eller ved å laste ned resultatet som en Excel-fil til slutt.

Slik bruker du Kahoot!

Det er to roller når dere skal kjøre en Kahoot:

 • Den som starter og leder Kahoot-en
 • Deltakerne som avgir svar med sin mobil/nettbrett/datamaskin

Oppskrift for den som leder Kahoot-en:

 1. Gjør klart:
  • Åpne lenken til Kahoot-en i modulen.
  • Velg Play, deretter Start Now og til slutt Classic
  • Vis din skjerm på storskjerm (spørsmålene kommer opp på skjermen til den som leder Kahoot-en)
 2. Be deltakerne ta frem sin mobil/nettbrett/datamaskin og gå inn på www.kahoot.it eller åpne Kahoot-appen hvis de har.
 3. Be tildeltakerne taste inn Game Pin og Nickname.
 4. Vent på at alle deltakerne er inne på Kahoot-en. Navnene dukker opp på (stor)skjermen til den som leder Kahoot-en.
 5. Velg Start, og dere er i gang.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Svar på disse spørsmålene:

 • Hva legger du i begrepet realfag?
 • Hva kjennetegner realfagsundervisningen?

Ta med notatene/svarene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)

Gå inn på Kahoot og svar på påstandene.
Ta opp svarene på storskjerm slik at alle ser dem.

Diskuter i grupper på tre–fire personer:

 1. Har dere en felles forståelse av hva realfag er og hva som kjennetegner realfagene?
 2. Hva består eventuelle uenigheter i?

Faglig påfyll (20 minutter)

Se filmen og gå gjennom presentasjonen om realfag i felleskap.  

Diskuter og oppsummer (20 minutter)

Diskuter i grupper på tre–fire personer:

 • Hva er realfag og hva kjennetegner undervisning i realfagene?
 • Hva skiller realfagene fra andre skolefag?  

Hver gruppe deler kortfattet tanker fra diskusjonen. Oppsummer i felleskap.

C – Utprøving

15 minutter
Individuelt

I denne modulen er utprøvinga uten elever. Dere skal se på en undervisningssekvens og vurdere om dere kan kjenne igjen det som kjennetegner undervisning i realfagene i skolen.

Velg et av følgende alternativer:

 1. Film: Undervisning i matematikk (youtube.com)
 2. Økt 1A i undervisningsopplegget Bærekraftig naturmangfold (naturfag.no)

Noter svar for følgende refleksjonsspørsmål og ta med til D – Etterarbeid.

 • Hvilke av realfagene blir undervist i undervisningsopplegget?
 • Hvordan tenker du at undervisninga i filmen/økt 1A legger til rette for
  • problemløsning?
  • kreativitet?
  • utforskende arbeidsmåter?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Diskuter i grupper (20 minutter)

Bruk notatene deres og diskuter i grupper på tre–fire personer:

 1. Hvilke av realfagene ble undervist i undervisningsopplegget?
 2. Hvordan la undervisninga i undervisningsopplegget til rette for problemløsning, kreativitet og utforskende arbeidsmåter?
 3. Hvordan kan vi jobbe med problemløsning, kreativitet og utforskende arbeidsmåter i skolens realfagsundervisning?

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe kommer med hvert sitt innspill på punkt tre fra erfaringsdelinga.

Veien videre (10 minutter)

De to neste modulene handler om matematisk og naturvitenskapelig kompetanse. Dere kan velge én eller begge disse modulene før dere jobber med siste modul som handler om læreplanforståelse. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.