Modul 2: Faser i faglige samtaler

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 145 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan få i gang, opprettholde og oppsummere en faglig samtale med elevene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid indviduelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Skriv ut ark til sorteringsoppgave (ensidig utskrift) til to og to deltakere.
 • Ta med saks til to og to deltakere.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt
 • Tenk gjennom: Hva forbinder du med en utforskende samtale? Noter stikkord.
 • Les artikkelen Den utforskende samtalen (naturfag.no). Hva er hensikten med utforskende samtaler ifølge artikkelen?
  Noter tre punkter. Legg gjerne til flere punkter enn dem som er nevnt i artikkelen.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (10 minutter)

Utveksle erfaringer to og to. Oppsummer i plenum.

Faglig påfyll (30 minutter)

Reflekter over hvordan dere kan strukturere en faglig samtale ved å veksle mellom å åpne opp samtalen for elevenes mange ideer og å stramme inn mot det faglige målet. Diskuter de tre hovedfasene i en faglig samtale (få i gang samtalen, opprettholde den og til slutt oppsummere den).

Knytt sammen teori og praksis (30 minutter)

Gå gjennom et konkret eksempel på hvordan en faglig samtale kan bygges opp ut fra problemstillinga Hva er gentesting? Ta stilling til om dere er enige eller uenige i påstander om gentesting.

Planlegg egen undervisning (20 minutter)

Planlegg hvordan dere kan bruke fasene til å bygge opp en faglig samtale blant elevene. Undervisninga skal gjennomføres før D – Etterarbeid. Dere kan velge om dere jobber individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte undervisninga. Under og etter gjennomføringa skal du reflektere over:

 • Hva var det faglige målet med samtalen?
 • Hvordan fikk du i gang samtalen?
 • Hvordan involverte du elevene og opprettholdt samtalen? 
 • Hvordan oppsummerte du samtalen?

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Del erfaringer fra utprøvinga. Hver gruppe skal notere tre tips.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre.