Om temaet

Temaet handler om hvordan lærere kan legge til rette for læring for alle elever gjennom god vurderingspraksis. Daglige interaksjoner mellom lærer og elev gir mulighet for jevnlig vurdering og justering av undervisningen slik at alle elever både får utfordringer og opplever mestring.