Modul 1: Utforsking

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 85 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med og oppmerksom på utforskende arbeidsmåter. Utforskende arbeidsmåter handler om å få barna til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, og gjøre undersøkelser preget av lek.

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.

Antall, rom og form

  • Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
  • Gjør A – Forarbeid før du møter på B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les teksten Utforskende arbeidsmåter i barnehagen (pdf). Tenk gjennom om du har sett barn i utforskende lek/aktivitet i avdelinga du jobber i. Skriv ned et par eksempler, og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

35 minutter
Grupper

Gruppearbeid (25 minutter)

Den som leder modulen deler deltakerne inn i grupper.  Del eksemplene dere noterte i forarbeidet og diskuter i 15 minutter. Deretter oppsummerer dere i fellesskap i 10 minutter.

Forberede utprøving (10 minutter)

Forbered aktiviteten Elektrísk krydder (forskerfrø.no), to og to sammen. Denne aktiviteten skal dere prøve ut med barna i C – Utprøving. Fordel arbeidsoppgavene som å skaffe utstyr, dele barna inn i grupper og hvem som gjør hva. Diskuter hvordan dere kan sikre at aktiviteten blir utforskende. Det kan være lurt at dere observerer hverandre og noterer reaksjoner og utsagn fra barna.

C – Utprøving

Den tida det tar
To og to

Gjennomfør aktiviteten Elektrísk krydder (forskerfrø.no) som planlagt i B – Samarbeid.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper

Erfaringsdeling i grupper (30 minutter)

Del erfaringer i grupper på tre–fire personer. Reflekter over følgende:

  • Hva gjør aktiviteten dere har gjennomført til en utforskende aktivitet? Hver gruppe skal notere tre erfaringer fra utprøvinga.
  • Diskuter hvordan disse erfaringene også kan brukes i matematisk utforskning.

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er Samtaler og spørsmål. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i modulen.