Modul 2: Samtaler og spørsmål

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 80 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med og oppmerksom på åpne spørsmål og kommentarer i forbindelse med utforskende aktiviteter. Åpne spørsmål og kommentarer handler om å stille spørsmål og respondere på en slik måte at det får barna til å undre seg, reflektere og sette ord på egne tanker. Personalet skal også invitere barna til å stille egne spørsmål og lage egne forklaringer.

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Personalet skal

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Skriv ut tekstutdraget Åpne spørsmål (én kopi per par)
 • Ordne med utstyr til aktivitetene i naturfag og matematikk.
  • Til naturfagaktivitet: Kjøp inn rosiner og 1 ½ l kullsyreholdig vann per par. Dere trenger også en tom 1 ½ l flaske per par. 
  • Til matematikkaktivitet: Samle sammen ulike pakker/esker, f.eks. tepakke, kopipapireske, melkekartong. Antall pakker bør være fem eller flere.

 

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Les teksten Den gode, vedvarende samtalen (forskerfrø.no).

Noter ned hva forfatterne mener karakteriserer den gode, vedvarende samtalen.

B – Samarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Gruppeoppgave (10 minutter)

Diskuter teksten dere har lest i grupper.

Hvordan kan dere øke bruken av åpne spørsmål i samtaler med barn?

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i fellesskap det gruppene har diskutert.

Forbered utprøving (15 minutter)

Jobb to og to sammen. Hvert par forbereder aktiviteten Dansende rosiner (forskerfrø.no) eller Pakkene (mattelist.no). Aktiviteten dere velger, skal dere gjennomføre i ei barnegruppe i C – Utprøving. Fordel arbeidsoppgavene, som å skaffe utstyr, dele opp barna i grupper og hvem som gjør hva i selve aktiviteten. Bli enige om hvordan dere skal huske de åpne spørsmålene (pdf). Skal dere henge opp en kopi med spørsmålene eller ha en lapp i lomma? Det kan være lurt at den ene av dere har ansvar for å notere ned reaksjoner og utsagn fra barna og hvilke spørsmål som inviterte til samtaler.

C – Utprøving

Den tida det tar
To og to

Gjennomfør aktiviteten Dansende rosiner (forskerfrø.no) eller Pakkene (mattelist.no) som dere har forberedt i B – Samarbeid.

 

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling i grupper (20 minutter)

Del erfaringene i grupper på tre–fire personer. Knytt dette til det dere har lest om samtaler og hvordan barna reagerte. Hvilke av spørsmålene fra tekstutdraget Åpne spørsmål ble mest brukt? Er det noen andre spørsmål den voksne kan stille som fremmer en god samtale?

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Del med de andre gruppene det dere har diskutert.

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er Realfag i rammeplanen. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i modulen.