Om temaet

Temaet handlar om korleis dere kan legge til rette for at elevane over tid kan utvikle omgrepsforståinga si. Elevane oppnår djupnelæring når dei ser samanhengar mellom ulike område i faget, og andre fag. Vidare inneber det å kunne løyse utfordringar i nye samanhengar.