Om temaet

Er det første gang dere jobber med Realfagsløyper? Start gjerne med dette temaet. Temaet handler om å komme i gang med kompetanseutvikling på egen skole, å forstå hvordan de forskjellige delene av læreplanverket henger sammen og diskutere hva som menes med faglig kompetanse i realfagene.