Modul 2: Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 120 minutter
Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å utvikle en felles forståelse for hva praksiser i matematikk innebærer. I tillegg skal dere kunne identifisere praksiser under observasjon av undervisningssekvenser.

Det er ingen utprøving med egne elever i denne modulen. Under C – Utprøving skal dere observere og analysere film som viser en redigert undervisningssekvens.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forarbeid for den som leder modulen

 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • I denne modulen består C – Utprøving i å se en film sammen.
 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid, C – Utprøving og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at alle deltakerne har artikkelen Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning tilgjengelig.
 • Sørg for at oppsummeringsskjemaet er tilgjengelig for både gruppearbeid og plenum under B – Samarbeid. Bruk gjerne et Word-dokument eller liknende i plenum slik at alle ser hva som blir notert.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Tenk gjennom følgende spørsmål og noter stikkord mens du leser artikkelen Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning:

 • Hvilke praksiser mener du allerede er, helt eller delvis, en del av din egen undervisning?
  Noter noen stikkord som viser hvordan praksisen kommer til uttrykk i din undervisning.
 • Hvilke praksiser tenker du er mest krevende å ta i bruk?
  Noter stikkord som beskriver hva  utfordringene består i.

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

50 minutter
Individuelt, grupper og plenum

Knytt egen praksis og erfaringer til teori (50 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene fra forberedelsen. Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Arbeid i grupper på tre-fire deltakere (20 minutter)

Presenter punktene fra forarbeidet og noter i et oppsummeringsskjema. Ta gjerne runden i gruppen på én og én praksis, og lag en oversikt med stikkord. Velg ut to-tre stikkord dere vil presentere i plenum.

Oppsummering i plenum (25 minutter)

Bruk et nytt oppsummeringsskjema og lag en digital oversikt som skal gjelde for det videre arbeidet.

C – Utprøving

15 minutter
Individuelt

Se filmen «Skredder og skjerf». Identifiser og noter hvilke praksiser du mener læreren tar i bruk.

Hvordan kommer praksisene til uttrykk?

Film: Skredder og skjerf

 

D – Etterarbeid

25 minutter
Grupper og plenum

Arbeid i grupper med tre-fire deltakere (10 minutter)

Sammenlign notatene dere gjorde mens dere så filmen.

Har dere kommet fram til det samme, eller har dere ulike oppfatninger av det dere observerte?

Oppsummering i plenum (15 minutter)

Hvilke utfordringer ser dere ved bruk av praksisene i matematikkundervisningen?

Velg ut områder dere bør rette spesiell oppmerksomhet mot i utviklingsarbeidet deres.

Bør refleksjonene dere nå ha gjort føre til endringer i utviklingsplanene deres? Hvilke endringer er i så fall aktuelle?

Veien videre

Neste modul handler om utforskende undervisning i matematikk. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.