Modul 2: Sammenheng i styringsdokumenter

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 100 minutter

Målet med denne modulen er at dere skal bli kjent med deler av rammeplanen og læreplanen som handler om matematikk og naturfag. Dere skal bli mer bevisst på likheter i rammeplanen og læreplanen slik at barna kan oppleve en god faglig sammenheng i overgangen fra barnehage til skole.

I denne modulen er det ingen C – Utprøving.

Hva sier rammeplanen om overganger?

Om overgangen mellom barnehage og skole i rammeplanen (s. 33):

 • De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.
 • Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Hva sier Kunnskapsløftet om overganger?

Om overgangen mellom barnehage og skole i “Prinsipper for opplæringen - samarbeid med lokalsamfunnet” (s. 23):

 • Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.
 • Til A – Forarbeid trenger dere markeringstusjer eller penn til å notere.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Skrive ut utdragene som deltakerne skal lese i A – Forarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les utdragene fra rammeplanen og læreplanen.

Marker det du synes henger sammen i de to utdragene. Ta dette med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

 • Sett dere sammen i grupper på tre til fire personer.
 • Del to eller flere ting dere har markert fra rammeplanen og læreplanen med hverandre.
 • Diskuter: Hvordan kan kjennskap til sammenheng i styringsdokumentene være nyttig for oss?

Gruppearbeid (30 minutter)

Sett dere i grupper på tre til fire personer. Hver gruppe gjør 1, 2, 3 og 4.  

 1. Velg en av formuleringene fra fagområdet Antall, rom og form i rammeplanen (s. 53–54). Diskuter hvilke(t) kompetansemål etter 2. årssteg i læreplanen for matematikk fellesfag (s. 5–6) dere mener henger sammen med / bygger på formuleringen fra rammeplanen. Merk at en formulering fra rammeplanen kan passe til flere kompetansemål.
   
 2. Velg deretter ett av kompetansemålene etter 2. årssteg i læreplanen for matematikk fellesfag (s. 5–6), diskuter hvilke formuleringer i fagområdet Antall, rom og form i rammeplanen (s. 53–54) dette kompetansemålet bygger på. Merk at flere formuleringer fra rammeplanen kan passe til ett kompetansemål.
   
 3. Velg en av formuleringene fra fagområdet Natur, miljø og teknologi i rammeplanen (s. 52–53). Diskuter hvilke kompetansemål etter 2. årssteg i læreplanen for naturfag (s. 5–6) dere mener henger sammen med / bygger på formuleringen fra rammeplanen. Merk at en formulering fra rammeplanen kan passe til flere kompetansemål.
   
 4. Velg deretter ett av kompetansemål etter 2. årssteg i læreplanen for naturfag (s. 5–6), diskuter hvilke formuleringer i fagområdet Natur, miljø og teknologi i rammeplanen (s. 52–53) dette kompetansemålet bygger på. Merk at flere formuleringer fra rammeplanen kan passe til ett kompetansemål.

C – Utprøving

Denne modulen har ingen utprøving.

D – Etterarbeid

35 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (15 minutter)

Deltakerne setter seg sammen i grupper og deler erfaringene sine fra gruppearbeidet.

For ansatte i barnehage:

 • Diskuter hva dere har lært om fagene matematikk og naturfag fram til 2. trinn som var nytt, overraskende og/eller interessant.
 • Hvilket innhold i rammeplanen bør barnehagen fokusere på, og skolen bygge videre på, ved oppstart i 1.trinn?

For ansatte i skole:

 • Diskuter hva dere har lært om realfagene (Antall, rom og form og Natur, miljø og teknologi) i barnehage, som var nytt, overraskende og/eller interessant?
 • Hvilket innhold fra Rammeplanen bør skolen ta vare på, og bygge videre på, ved oppstart i 1. trinn?

Oppsummer i plenum (15 minutter)

1. Hver gruppe deler noe av det de har diskutert.

2. Hvordan kan kjennskap til faglig sammenheng i styringsdokument være nyttig for oss i vårt videre arbeid?

Veien videre (10 minutter)

Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.