Modul 3: Lekpregede læringsaktiviteter - overgangen fra barnehage til skole

Oversikt

160 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan du kan gjøre undervisningen mer lekpreget, og på den måten bidra til en god overgang fra barnehage til skole.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Sørg for at deltakerne har gjort A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Kopier og del ut fagteksten og eksemplene på lekpregede læringsaktiviteter.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Den gode overgangen og tenk gjennom følgende:

 • Hvilke utfordringer kan oppstå i overgangen fra barnehage til skole?
 • Hvordan tror du det å legge opp til mer lekpreget undervisning kan bidra til å gjøre overgangen lettere?

Noter noen stikkord som du tar med deg til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummere og drøfte forarbeid (20 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene du har gjort under A – Forarbeid.

Bestem deg for noe du vil dele med kollegene.

Grupper (10 minutter)

Gå sammen i grupper på 3-4 personer.

 • Hvilke utfordringer kan oppstå i overgangen fra barnehage til skole?
 • Hvordan tror du det å legge opp til mer lekpreget undervisning kan bidra til å gjøre overgangen lettere?
 • Velg to momenter gruppen vil dele i plenum.

Plenum (5 minutter)

Hver gruppe deler det de snakket om.

Elevaktivitet (5 minutter)

Hver gruppe får utdelt en konvolutt med bildekort.

 • Velg én på gruppa som skal forklare hva det er bilde av på de ulike kortene, uten å vise det til de andre på gruppa og uten å bruke ordet.
 • Hvor mange av bildene klarer gruppa å gjette seg fram til i løpet av 3 minutter? 

Faglig påfyll (10 minutter)

Deltakerne går gjennom det faglige påfyllet som ligger i presentasjonen. Gjennomgangen kan gjøres i grupper eller plenum.

Diskuter (10 minutter)

På hvilke måter kan bildeaktiviteten tilrettelegge for læring?

 • Diskuter i grupper (5 minutter)
 • Del i plenum (3 minutter)

Leseoppdrag (25 minutter)

I heftet dere får utdelt beskrives ulike eksempler på lekpregede aktiviteter som i større eller mindre grad kan tilpasses fag og tema. Les eksemplene og svar på følgende spørsmål:

 • Hvilken aktivitet likte du best? Hvorfor?
 • Beskriv hvordan du kan bruke denne aktiviteten i arbeid med et konkret tema innenfor valgfritt fag.

Jobb først individuelt (15 minutter), del deretter i grupper (5 minutter) og etterpå i planum (5 minutter).

Planlegg egen undervisning (20 minutter)

Velg en av eksempelaktivitetene eller en annen lekpreget læringsaktivitet som du tilpasser tema for en undervisningsøkt du skal gjennomføre.

Etter å ha gjennomført aktiviteten med elevene dine reflekterer du over:

 • Hva fungerte godt i aktiviteten og hva var utfordrende?
 • På hvilke måter bidro aktiviteten til læring hos elevene?

Ta med deg notatene dine til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av ei undervisningsøkt
Individuelt

Den planlagte aktivitetene gjennomføres med barn.

Noter noen stikkord etter utprøvingen, knyttet til målet for aktiviteten og punktene nedenfor.

 • Hva fungerte godt i aktiviteten og hva var utfordrende?
 • På hvilke måter bidro aktiviteten til læring hos elevene?

Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling i grupper (20 minutter)

Beskriv undervisningsøkten med den lekpregede læringsaktiviteten.

 • Hva fungerte godt i aktiviteten og hva var utfordrende?
 • På hvilke måter bidro aktiviteten til læring?
 • Noter to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Hver gruppe deler kort det de snakket om.

Tenk-par-del (10 minutter)

Hvilke tips fra denne modulen vil du bruke i fremtidig undervisning for å gjøre den mer lekpreget?

Tenk (2 minutt)
Diskuter i par (3 minutt)
Del i plenum (5 minutter)