Modul 3: Bygge elevenes naturfaglige kapital

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å øve på å planlegge undervisning som bygger elevenes naturfaglige kapital.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • Forbered deg på å vise filmene
  • The science capital teaching approach
  • Traileren til Ailos reise
 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • Å bygge naturfaglig kapital: Glimt fra en naturfagstime (2)
  • Bildesamlingen Helse. Ved utskrift kan det være en fordel å laminere bildene for gjenbruk.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Svar på følgende refleksjonsspørsmål:

 • I hvilken grad knytter du undervisninga til elevenes hverdag?
 • I de tilfellene du eventuelt har gjort dette:
  • Hvilke eksempler, opplevelser eller kontekster brukte du?
  • Hvilke områder i læreplanen var det du jobbet med da?

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (15 min)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper:

 • I hvilken grad knytter du undervisninga til elevenes hverdag?
 • I de tilfellene du eventuelt har gjort dette:
 • Hvilke eksempler, opplevelser eller kontekster brukte du?
 • Hvilke områder i læreplanen var det du jobbet med da?

Oppsummer i plenum hva dere har snakket om.

Aktivitet (20 min)

 • Legg bildene fra temaet helse utover. Be hver person velge seg et bilde som de mener illustrerer noe viktig ved begrepet helse.
 • Deltakerne går sammen i par og forteller hverandre hvorfor de valgte akkurat dette bildet. Deltakerne forbereder seg på at de skal fortelle hvorfor samarbeidspartneren valgte akkurat dette bildet.
 • Hvert par går sammen med et annet par og danner grupper på fire. Alle i gruppa forteller kort hvorfor partneren valgte akkurat dette bildet. Videre skal gruppa velge et av bildene og forklare hvordan dette illustrerer noe viktig ved begrepet helse.
 • Hver gruppe viser fram sitt bilde og forklarer hvorfor de mener akkurat dette illustrerer noe viktig ved begrepet helse.   

Faglig påfyll (45 min)

1.    Vis filmen The science capital teaching approach (3:17).

 • Refleksjonsspørsmål: Hvilke grep gjør lærerne i filmen for å knytte realfag nærmere elevenes hverdag?
 • Etter filmen: Diskuter refleksjonsspørsmålet i par (5 min)

2.    Arbeid sammen i grupper med leseoppdraget til Å bygge naturfaglig kapital i praksis. Glimt fra en naturfagtime (2). (15 min).

 • Leseoppdrag: Marker i teksten der dere mener at læreren retter elevenes oppmerksomhet mot naturfagets relevans i elevenes egen hverdag.
 • Oppsummer i plenum hva dere snakket om i gruppene (5 min).

3.    Vis traileren til Ailos reise og diskuter i grupper:

 • På hvilke måter kan eksempelet knyttes til undervisning i naturfag?


Planlegg egen undervisning (15 min)

Velg et tema du snart skal undervise i og gjennomfør aktiviteten «velg et bilde som du mener illustrerer noe viktig ved begrepet …»

Refleksjonsspørsmål:  

 • På hvilken måte tenker du at denne aktiviteten tar utgangspunkt i elevenes naturfaglige kapital?
 • Bidrar aktiviteten til å bygge/utvide elevenes naturfaglige kapital? Hvorfor/hvordan?

C – Utprøving

Undervisningsøkt / del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten og svar på refleksjonsspørsmålene etter undervisninga. Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

Diskuter i små grupper:

 • Hvordan synes du det fungerte å bruke elevenes interesser og erfaringer som utgangspunkt for undervisninga?
 • Hvordan opplevde du elevenes engasjement?
 • Hvordan kan vi ta i bruk et større register av elevenes naturfaglige kapital?

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe deler med de andre deltakerne: Hvordan kan vi ta i bruk et større register av elevenes naturfaglige kapital?