Modul 2: Bruk av realfag i ulike yrker

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 165 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å synliggjøre at realfag kan brukes til veldig mye, blant annet ved å knytte naturfag og matematikk til hverdagsliv og yrker. Dere får også trening i å verdsette elevenes innspill gjennom tilbakemeldinger og dialog.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom filmen.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Forbered deg på å gjennomføre aktiviteten Se sammenhenger mellom yrker og realfag som er beskrevet i PowerPoint-presentasjonen.
 • Skriv ut til deltakerne, hvis de ikke jobber digitalt:
  • Å bygge naturfaglig kapital i praksis. Glimt fra en naturfagtime (1).
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Se filmen Transferability of Science Skills (Naturfag kan brukes til veldig mye forskjellig) (2 min 43 s)

Merk! Det er tre filmer på siden, så pass på at du ser rett film. Alle filmene har norsk teksting som kan aktiveres (CC-ikonet).

Reflekter over disse spørsmålene:

 1. Hvordan kobles naturfag og matematikk til ulike yrker i dette klasserommet?
 2. Hvilke teknikker benytter læreren seg av når han gir respons til elevene?

Ta notater, og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeid (20 min)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter refleksjonsspørsmålene i grupper.

 • Hvordan kobles naturfag og matematikk til ulike yrker i dette klasserommet?
 • Hvilke teknikker benytter læreren seg av når han gir respons til elevene?

Aktivitet (15 min)

Se sammenhenger mellom yrker og realfag

Faglig påfyll (40 min)

Jobb to og to med leseoppdragene 1 og 2 til Å bygge naturfaglig kapital. Glimt fra en naturfagtime (1), ett leseoppdrag om gangen. For hvert leseoppdrag, bruk ca. 30 sekund individuelt før du diskuterer med sidemannen. Oppsummer i plenum.

 • Leseoppdrag 1: Det er tre merkede sekvenser i teksten. Hvor i teksten viser læreren at naturfag er viktig i mange ulike yrker?
 • Leseoppdrag 2: Beskriv tilbakemeldingene elevene får fra læreren.

Planlegg egen undervisning (15 min)

Ta utgangspunkt i et tema du snart skal undervise i og velg enten aktivitet 1 eller 2 (se sammenhenger mellom yrker og realfag) som du vil gjennomføre med elevene.

På forhånd kan det være lurt å tenke gjennom hvilke yrker som har bruk for realfaglig kompetanse innen dette temaet.

Under gjennomføringa: Vær bevisst på hvordan du verdsetter elevenes innspill.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør ei økt der du bruker aktivitet 1 eller 2 (se sammenhenger mellom yrker og realfag, bilde 9 og 10 i Power Point). Det kan være lurt å på forhånd tenke gjennom hvilke yrker som har bruk for realfaglig kompetanse innen dette temaet.

Under gjennomføringa: Vær bevisst på hvordan du verdsetter elevenes innspill.

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 min)

 • Hvordan synes du det fungerte å bruke aktiviteten om sammenhenger mellom yrker og realfag?
 • Hvordan verdsatte du elevenes innspill?
 • Hvordan kan undervisninga du gjennomførte eventuelt justeres slik at du i større grad gjør bruk av elevenes innspill?

Noter ned noen tanker dere vil dele med de andre.

Oppsummer i plenum (20 min)

Hver gruppe deler noen tips med de andre deltakerne. Hvordan kan denne måten å undervise på implementeres i din undervisning?

Tenk-par-del (15 min)

Hvordan kan dere verdsette elevenes innspill i fremtidig undervisningspraksis?