Modul 2: Tilbakemeldinger som fremmer læring

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 155 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 1 i denne pakken.

Målet med denne modulen er å bli bevisst på viktigheten av gode tilbakemeldinger. Dere skal også kunne optimalisere og utvikle tilbakemeldinger til elever for å fremme læring.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjon til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Tilbakemeldinger som fremmer læring (pdf). Noter 2-3 punkter som sier noe om viktigheten av gode tilbakemeldinger til elevene.

Reflekter over følgende spørsmål:

 • Hvordan tolker du forskjellen mellom de to ulike typene tilbakemeldinger?
 • Hvordan tilrettelegger du for vurdering når du planlegger din egen undervisning?

B – Samarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Oppstart (15 minutter)

Bruk presentasjonen til å gå gjennom målet med og innholdet i denne økta..

Alle får 10 minutter til å gå gjennom notatene sine fra A – Forarbeid.

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 minutter)

Gå sammen i grupper på tre-fire personer. Diskuter følgende spørsmål:

 • Hvordan tolker dere forskjellen mellom de to ulike typene tilbakemeldinger?
 • Hvordan tilrettelegger dere for vurdering når dere planlegger egen undervisning?
 • Hvorfor er gode tilbakemeldinger viktig for å fremme elevenes læring?
 • Hva kjennetegner gode tilbakemeldinger?

Knytt erfaringer fra egen praksis til teori (20 minutter)

Her skal dere reflektere over egen praksis i lys av artikkelen dere har lest. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene, og diskuter i gruppene: 

 • Hva skal til for å lykkes med å gi gode framovermeldinger til elevene?
 • Er det noen som har praktiske tips og verktøy de bruker i sitt vurderingsarbeid knyttet til tilbakemeldinger?

Del praktiske tips og verktøy i plenum.

Planlegge undervisning (30 minutter)

Jobb i grupper og planlegg ei undervisningsøkt med fokus på gode tilbakemeldinger til elevene. Økta må bestå av en oppgave/aktivitet til elevene som skal vurderes.

Elevarbeidene vurderes med fokus på gode tilbakemeldinger. I vurderingsarbeidet skal dere bruke et av verktøyene som ble delt i gruppa, eller et av verktøyene på Utdanningsdirektoratets side Egenvurdering, elevinvolvering og involvering av lærlinger (udir.no).

Gjennomfør undervisningsøkta i en matematikk- eller naturfagtime før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Ei undervisningsøkt
Individuelt

Under utprøvingen av den planlagte undervisningsøkta skal du fokusere på tilbakemeldingene du gir til elevene.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Jobb i samme grupper som under B – Samarbeid. Del erfaringer fra utprøvingen med hverandre. Fortell kort om arbeidet som ble gjort i utprøvingen.

 • Hvordan fokuserte du på å gi gode tilbakemeldinger?
 • Hva lykkes du med, og hva ser du kunne vært gjort annerledes?

Gruppa skal velge to «grep» de lyktes med. «Grepene» må være relatert til gode tilbakemeldinger.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Gruppene deler «grepene» med hverandre,

Veien videre (10 minutter)

Informer om veien videre og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.