Modul 1: Den gode overgangen - fra barnetrinn til ungdomstrinn

Oversikt

125 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er at dere skal kunne planlegge og gjennomføre faglige samarbeidsmøter som skal gi elevene en god faglig overgang knyttet til realfagene. Samtidig skal dere se at faglig samarbeid på tvers av skoler er viktig for å sikre faglig progresjon og en god overgang fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.

Gjennomføring av denne modulen forutsetter et samarbeid mellom avgivende barneskole(r) og en mottakende ungdomsskole. Realfagslærerne som gjennomfører modulen, bør ha et felles ønske om å jobbe med den faglige overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. C – Utprøving er et felles møte med lærere fra barnetrinn og ungdomstrinn.

Dere skal utarbeide en kort plan, ev. revidere eksisterende, for faglig samarbeid mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Planen skal inneholde 2–4 tiltak.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forarbeid for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid. Dette innebærer blant annet at du skal lede planleggingen av et faglig samarbeidsmøte.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den brukes til gjennomføring av B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Sjekk før gjennomføring av modulen om det eksisterer planer for overgangen fra barnetrinn til ungdomsskole på skolen eller i kommunen.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les fagteksten Den gode overgangen - fra barnetrinn til ungdomstrinn.

Tenk over hvordan dere jobber med overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn på egen enhet. Skriv ned tre-fire punkter som oppsummerer dine tanker.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum på egen skole

Oppsummering av forarbeid + felles refleksjon (30 minutter)

Oppsummer i grupper hva dere tenker om eget arbeid med overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn.

Etter oppsummeringen skal dere ha en felles refleksjon rundt eksisterende overgangspraksis. Finn frem eksisterende planer og bruk disse i arbeidet.

 • Hvordan vil dere beskrive kommunens/skolens planer for overgangene?
 • Hvordan er det faglige aspektet ivaretatt?
 • Hvordan fungerer planen i praksis?

Planlegging av faglig samarbeidsmøte (30 minutter)

En plan for overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn bør inneholde ulike tiltak. Faglige samarbeidsmøter kan være et tiltak som ivaretar det faglige aspektet. Dere skal nå planlegge gjennomføringen av et faglig samarbeidsmøte, der realfagslærere fra både barneskole(r) og ungdomsskole skal delta. Møtet skal gjennomføres i C – Utprøving.

Tema for møtet skal være knyttet til realfagene. Møtets varighet kan være 60 – 90 minutter.

Ta utgangspunkt i forslagene til tema som ligger i presentasjonen. Det vil være fornuftig å velge 1–2 av disse temaene til møtet dere skal planlegge og gjennomføre.

Tips til planleggingen:

 • Tid og sted?
 • Hvilket tema skal vi fokusere på?
 • Hvem bør delta?
 • Hvem innkaller lærere fra samarbeidsskolen(e)?
 • Hva skal deltakerne forberede?
 • Hvem skal lede møtet?

C – Utprøving

Lærere fra flere skoler

Gjennomfør det faglige samarbeidsmøtet dere planla i B – Samarbeid.

Det må være deltakere fra mer enn én skole på møtet.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum på egen skole

Erfaringsdeling etter utprøving (15 minutter)

Reflekter rundt det faglige samarbeidsmøtet dere har gjennomført.

 • Hva lærte dere om arbeidet med realfagene på den avgivende barneskolen?

Diskuter videre med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor:

 • Hva ønsker dere å ha et spesielt fokus på i det videre arbeidet med realfagene?
 • Hvordan ønsker dere å ivareta et godt samarbeid om det faglige aspektet i fortsettelsen?

Utarbeid plan for videre arbeid (25 minutter)

Skolens realfagslærere skal i fellesskap utarbeide en kort plan for eget arbeid med den faglige overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Planen skal bidra til å gi elevene en god faglig overgang i fortsettelsen.

Planen kan integreres som en del av skolens/kommunens overordnede plan for overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn.
 
Planen bør inneholde:
 • 2–4 tiltak
 • kort beskrivelse av tiltakene
 • hvem skal delta på de ulike tiltakene? Er det noen som må inviteres?
 • ansvar for gjennomføring
 • tid

Veien videre og neste modul (5 minutter)

Informer om hva som skal jobbes med i neste modul og introduser forberedelse (A) til neste modul for deltakerne. Dersom dere har tid kan forberedelsesdelen gjøres på denne samlingen.