Modul 1: Engasjement og undring

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 140 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvorfor engasjement og undring er viktig for læring og hvordan man skaper engasjement og undring i naturfagundervisninga. Basert på teori og erfaringsdeling skal deltakerne planlegge en del av en undervisningsøkt som skaper engasjement og undring hos elevene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

Forberedelse til B – Samarbeid:

 • På denne samlinga skal dere lage en ordsky i AnswerGarden. Gå inn på nettsida answergarden.ch, og lær deg hvordan du oppretter en ordsky. Spørsmålet du skal legge inn er: Hvordan skape engasjement og undring for elevene i naturfag? Noter lenka til ordskyen du oppretter slik at du kan gi den til deltakerne.
 • Skriv ut artikkelen 5E-modellen i utforskende undervisning til deltakerne, hvis de ikke leser den digitalt.
 • Grubletegninga i PowerPoint-presentasjonen er bare et forslag. Du kan selvsagt velge å sette inn en annen.

 

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt
 1. Hvorfor er engasjement og undring viktig for læring i naturfag? Begrunn svaret ditt.
 2. Tenk på din egen undervisning, og reflekter over hva du gjør for å skape engasjement og undring hos elevene dine i naturfag. Noter ett eller to eksempel fra egen undervisning.

Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (20 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre–fire personer::

 1. Hvorfor er engasjement og undring viktig for læring i naturfag?
 2. Hvordan skape engasjement og undring for elevene i naturfag?

På spørsmål 2 legger dere inn stikkord i ordskyen som er opprettet på answergarden.ch.  

Vis ordskyen på storskjerm. Gruppene utdyper kort (1–2 minutt) sine egne forslag med fokus på hvordan skape engasjement og undring i naturfagklasserommet.

Faglig påfyll (15 minutter)

Jobb to og to med leseoppdragene til artikkelen 5E-modellen i utforskende undervisning. Jobb med ett leseoppdrag av gangen. For hvert leseoppdrag, bruk omkring 30 sekunder individuelt før svaret diskuteres med sidemannen. Et tips er å streke under teksten og notere tallet på leseoppdraget. Ha så en felles gjennomgang av svarene i plenum.

Leseoppdrag 1: Hvorfor heter modellen 5E?
Leseoppdrag 2: Hvor kommer 5E-modellen fra?
Leseoppdrag 3: Hva er funksjonen til 5E-modellen?
Leseoppdrag 4: Hva er lærerens rolle i engasjerefasen i 5E-modellen?

Grubletegninger og grubleoppgaver (10 minutter)

Innledningsvis delte dere erfaringer og ga hverandre tips på konkrete metoder for å skape engasjement og undring. Det er mange måter å gjøre dette på og det er ingen fasit. En metode er å bruke grubletegninger.

Undersøk hvor mange som har erfaring med bruk grubletegninger.

Gå gjennom prinsippene bak grubletegninger og eksempler på hvordan de kan brukes.

Diskuter utsagnene på grubletegninga i grupper på tre–fire personer. Begrunn egne meninger.

Refleksjon (15 minutter)

Reflekter over hvordan grubletegninger kan brukes for å skape engasjement og undring. Ta for dere et spørsmål av gangen, bruk tenk-par-del og diskuter:

 1. Hvordan kan grubletegninger fremme engasjement?
 2. Hva skal til for at grubletegninger skaper undring?

Mer om tenk-par-del

Formål: Gjennom tenk-par-del aktiveres deltakernes forkunnskaper ved at de deler ideer om aktuelt innhold med hverandre, samtidig som de øver på å lytte til andre og å uttrykke egne tanker og ideer. Denne metoden er spesielt effektiv for personer som ikke er komfortable med å snakke foran store grupper, ettersom man først øver seg i par før man deler tankene sine med resten av gruppa. 

Beskrivelse: Først tenker deltakerne gjennom et felles spørsmål, i stillhet (tenk). Deltakerne kan tegne eller ta notater for å organisere tankene sine. Deretter deler de tankene sine med en partner (par). Til slutt ber den som leder modulen noen av parene dele det de har snakket om i plenum (del). Velg ut noen par, og spør: «Hva snakket dere om?» i stedet for å be om svar på spørsmålet som de diskuterte. Da åpnes det for alle tankene som deltakerne har, i stedet for å måtte gi det riktige svaret. Når deltakerne vet at i oppsummeringa kan hvem som helst bli spurt, ikke bare de som rekker opp hånda, vil dette også kunne bidra til å fokusere diskusjonen i par først, og legge til rette for at flere deltar aktivt i diskusjonen. 

Oppsummer i plenum der hver gruppe kortfattet deler sine tanker fra refleksjonen over.

Planlegg egen undervisning (15 minutter)

Planlegg en aktivitet i egen undervisning som tar i bruk en valgfri grubletegning (naturfag.no/gruble) eller grubleoppgave i fysikk (naturfag.no/grubleoppgaver). Velg om dere vil jobbe individuelt eller flere sammen. Målet med å bruke grubletegninga er å skape engasjement og undring hos elevene, og aktiviteten skal gjennomføres med elever (C – Utprøving) før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten med grubletegning i undervisningen din. Under og etter gjennomføringa skal du reflektere over i hvilken grad du opplever at grubletegninga:

 1. fremmer engasjement hos elevene dine
 2. skaper undring hos elevene for et naturfaglig fenomen eller tema

Du skal også reflektere over hvilke tegn (evidens) på engasjement og undring du observerte hos elevene dine. Noter tankene dine og forbered deg på å dele tanker og erfaringer når dere møtes til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Del erfaringer fra utprøvingene i grupper på tre–fire personer.

Hver gruppe skal notere tre tips om hva de mener er viktig for at en aktivitet (for eksempel grubletegning) skal skape engasjement, undring og interesse hos elevene.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine.

Veien videre (10 minutter)

I neste modul skal dere jobbe med aktivisering og kartlegging av elevenes forkunnskaper. Dette er også en del av engasjerefasen i 5E-modellen. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i den modulen.