Modul 1: Modeller

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 155 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å styrke bevisstheten om bruk av modeller i naturfagundervisninga. Deltakerne skal bli tryggere på hvordan de kan vurdere hva som er en modells styrke og svakhet.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
  • Finn fram ulike lærebøker i naturfag og ta disse med til samlinga.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere møtes til B – Samarbeid

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Tenk gjennom følgende:

  • På hvilke måter kan vi kommunisere naturfag på andre måter enn å la elevene lese en tekst?

Noter et konkret eksempel der du brukte noe mer enn tekst for å forklare elevene noe i naturfag.

Ta med notatene og ei av naturfagbøkene du bruker til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)

Arbeid sammen to og to, og utveksle erfaringer fra egen praksis ut fra spørsmålene dere svarte på i forberedelsen. Oppsummer i plenum.

Faglig påfyll (25 minutter)

Snakk sammen om modellbegrepet og hva modeller brukes til.

Se eksempler på ulike modeller. Diskuter animert modell av Nordpolen og Sørpolen. 

Vurder modellers svakheter og styrke (35 minutter)

Se på to ulike modeller av et hydrogenmolekyl som har ulike styrker og svakheter.

Bruk to ulike cellemodeller. Diskuter styrker og svakheter.

Se gjennom ei naturfagbok. Finn eksempler på modeller og vurder én av modellene som passer til det neste temaet dere skal undervise om. Oppsummer i plenum.

Planlegg egen undervisning (25 minutter)

Planlegg en undervisningstime der dere bruker modellen dere nettopp jobbet med og en komplementerende modell. Timen skal gjennomføres før neste samling. Dere kan velge om dere vil jobbe individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker de to komplementerende modellene. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

  1. Hvordan hjalp modellene elevene til å forstå fenomenet?
  2. Motvirket bruk av to modeller de misforståelsene du på forhånd hadde sett for deg?

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Sett dere sammen i grupper og del erfaringene deres fra utprøving. Hver gruppe skal notere tre tips.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om tabeller, grafer og diagrammer. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.