Om temaet

Temaet handler om hvordan dere kan legge til rette for at elevene lærer å resonnere og argumentere, bruke fagbegreper og ulike måter å kommunisere sin faglige kompetanse på. Faglige samtaler og bruk av ulike representasjoner er sentralt i dette arbeidet.