Modul 3: Å få elevene til å argumentere

Oversikt

135 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hvordan vi kan tilrettelegge for elevers argumentasjon.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter på B – Samarbeid.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Tenk over hvordan du har jobbet med argumentasjon i naturfag. Noter ett eksempel fra undervisninga di der du lyktes med å få elevene dine til å argumentere og ett der du ikke lyktes med dette. Reflekter over hvorfor.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

75 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer gruppearbeid (15 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid, og del erfaringer to og to. Oppsummer i plenum.

Faglig påfyll (25 minutter)

Gjennomfør aktiviteten Hvem skal ut? med bilde av fire fugler. Velg en fugl som skiller seg ut, og begrunn hvorfor. Oppsummer med eksempler på begrunnelser.

Gå gjennom hva argumentasjon er.

Diskuter grubletegning om svarttrostpopulasjon og begrunn de ulike påstandene. Oppsummer med å gå gjennom to eksempler på begrunnelser.

Oppsummer om argumentasjon.

Hvordan tilrettelegge for argumentasjon? (5 minutter)

Gå gjennom eksempler på aktiviteter som legger til rette for argumentasjon. Diskuter erfaringer og del flere forslag til oppgaver.

Gå gjennom og diskuter setningsstartere og støttespørsmål for å hjelpe elevene med å begrunne påstander.

Dere kan lese mer i Argumentasjon – sentralt for kritisk og naturvitenskapelig tenkning og på Metoder for å legge til rette for diskusjon.

Planlegg egen undervisning (30 minutter)

Lag Hvem skal ut? om et valgfritt tema. Aktiviteten skal gjennomføres før neste samling. Deltakerne kan velge om de jobber individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte undervisningsøkta der du bruker Hvem skal ut? til å få elevene til å begrunne påstander. Under og etter utprøvinga skal du reflektere over disse spørsmålene:

  • Hvordan fikk du elevene til å argumentere for påstandene sine?
  • Hva fungerte bra? Hvorfor?
  • Hva vil du endre til neste gang du skal arbeide med argumentasjon?

D – Etterarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (30 minutter)

Be deltakerne sette seg sammen i grupper og dele erfaringene sine fra utprøving.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler erfaringene sine med de andre deltakerne.

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i det som blir deres neste modul.