Modul 1N: Prinsipper for god underveisvurdering

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter + utprøving med elever

Målet med denne modulen er å bli kjent med prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering, og å kunne reflektere over egen praksis i lys av prinsippene.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Skriv ut ressursarket Setninger i rekkefølge og kopier opp nok til at to og to kan jobbe sammen. Klipp opp setningene, og legg de i konvolutt – en konvolutt til hver gruppe.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de møtes til B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les teksten Fire prinsipper for god underveisvurdering (udir.no).

Svar på disse refleksjonsspørsmålene:

 • Hvilket av de fire prinsippene føler du at du best ivaretar i din daglige undervisning?
 • Hvilket av de fire prinsippene er mest utfordrende å ivareta i din daglige undervisning?

B – Samarbeid

90 minutter
Individuelt

Introduksjon og faglig påfyll (15 minutter)

Felles gjennomgang av de fire prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering. Bruk presentasjonen.

Elevaktivitet (20 minutter)

Deltakerne jobber i par, og er nå i elevrolle. Del ut setningslappene, og la deltakerne gjøre aktiviteten.

La noen av gruppene presentere løsningene sine. Vis bildet med den faglige forklaringa. Unngå for omfattende faglige diskusjoner, det er ikke det faglige innholdet i aktiviteten som er viktig.

Gruppearbeid (30 minutter)

Bruk presentasjonen til å sette i gang gruppearbeidet. La så hver gruppe dele sine tanker om hvordan de ville jobbet med læringsgremmende undervisning i denne aktiviteten.

Planlegge egen undervisning (25 minutter)

Deltakerne lager en aktivitet tilsvarende Setninger i rekkefølge, tilpasset eget fag og egne elever. De skal velge ett av disse to prinsippene for læringsfremmende underveisvurdering og planlegge hvordan de vil legge til rette for at

 • elevene forstår hva som ligger i kompetansemål og læringsmål og hva de innebærer i forhold til aktiviteten

eller

 • elevene får vurdert eget arbeid, egen faglig utvikling og egen kompetanse i aktiviteten

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør aktiviteten Setninger i rekkefølge tilpasset eget fag og egen klasse. Legg til rette for underveisvurdering ved å sørge for at elevene:

 • forstår hva som ligger i kompetansemål og læringsmål og hva de innebærer i forhold til aktiviteten
 • får vurdert eget arbeid, egen faglig utvikling og egen kompetanse i aktiviteten

D – Etterarbeid

55 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling grupper (25 minutter)

Bruk presentasjonen til å lede gruppearbeidet.

Oppsummering i plenum (15 minutter)

Hver gruppe deler erfaringer med de andre deltakerne.

Tenk-par-del (15 minutter)

Bruk presentasjonen og led deltakerne gjennom spørsmålet: Hvordan kan dere jobbe med læringsfremmende underveisvurdering i fremtidig undervisningspraksis?

 • Tenk (individuelt): 2 minutter
 • Par (del to og to sammen): 3 minutter
 • Del i plenum: 10 minutter