Modul 2N: Tilbakemeldinger som fremmer læring

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 170 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 1 i denne pakken.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjon til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Skriv ut temabildene (4 stk.), gjerne i A3-format slik at de blir godt synlige i et klasserom. Planlegg hvor de skal henges opp i økta B - Samarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Tilbakemeldinger som fremmer læring (pdf). Reflekter over følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner gode tilbakemeldinger?
 • Hvilke typer vurderingssituasjoner kan styrke et dynamisk tankesett (growth mindset)?

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomføre gruppearbeid og plenumsdiskusjon og til å vise hvilke prinsipper av vurdering for læring det skal fokuseres på i denne økta.

Elevaktivitet (30) minutter

Deltakerne skal nå jobbe i par, og værer i elevrolle.

La først gruppene gå rundt og studere de fire temabildene som er hengt opp i rommet. Bruk så presentasjonen til å gjennomføre aktiviteten. For hvert bilde som presenteres skal hver gruppe få tid til å diskutere hvilket temabilde de ønsker å gå til. Etter at alle gruppene har plassert seg ved det temabildet de mener passer best sammen med bildet på presentasjonen, skal de begrunne sine valg.

La alle deltakerne få en exit-lapp (post-it lapp), og be de skrive ned det viktigste de lærte av denne aktiviteten. Lappen skal legges til side til senere bruk.

Faglig påfyll (10) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomgå fagstoff om effektive framover- og tilbakemeldinger.

Gruppeoppgave (20) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomføre gruppeoppgave og deling i plenum.

Planlegge egen undervisning (30) minutter

Deltakerne skal tilpasse aktiviteten Hva hører til hvor? til egne elever og eget fag, og planlegg hvordan de skal gjennomføre tilbake- og/eller framovermelding.

Gjennomfør aktiviteten før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør aktiviteten Hva hører til hvor? tilpasset eget fag og egen klasse. Innhent informasjon om elevenes læring, og gi tilbake- og/eller framovermelding.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling grupper (25 min)

Bruk presentasjonen til å lede gruppearbeidet.

Oppsummering i plenum (20 min)

Hver gruppe deler erfaringer med de andre deltakerne.

Tenk-par-del (15 min)

Bruk presentasjonen og led deltakerne gjennom spørsmålet: Hvordan kan vi jobbe med effektive tilbake- og framovermeldinger i vår fremtidige undervisningspraksis?

 • Tenk (individuelt) 2 minutter
 • Par (del med sidemannen) 3 minutter
 • Del i plenum: 10 minutter