Modul 2N: Tilbakemeldinger som fremmer læring

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 170 minutter + utprøving med elever

Denne modulen bygger på arbeidet fra modul 1 i denne pakken.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjon til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Skriv ut temabildene (4 stk.), gjerne i A3-format slik at de blir godt synlige i et klasserom. Planlegg hvor de skal henges opp i økta B - Samarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Tilbakemeldinger som fremmer læring (pdf). Reflekter over følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner gode tilbakemeldinger?
 • Hvilke typer vurderingssituasjoner kan styrke et dynamisk tankesett (growth mindset)?

B – Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomføre gruppearbeid og plenumsdiskusjon og til å vise hvilke prinsipper av vurdering for læring det skal fokuseres på i denne økta.

Elevaktivitet (30) minutter

Deltakerne skal nå jobbe i par, og være i elevrolle. Målet med aktiviteten er å lage gode begrunnelser for faglige valg.

La først gruppene gå rundt og studere de fire temabildene som er hengt opp i rommet. Bruk så presentasjonen til å gjennomføre aktiviteten. For hvert bilde som presenteres skal hver gruppe få tid til å diskutere hvilket temabilde de ønsker å gå til. Etter at alle gruppene har plassert seg ved det temabildet de mener passer best sammen med bildet på presentasjonen, skal de begrunne sine valg.

La alle deltakerne få en exit lapp (post-it lapp), og be de vurdere i hvilken grad de greide å lage gode begrunnelser for sine faglige valg. Dette skal så skrives ned på en post-it lapp og legges til side.

Faglig påfyll (10) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomgå fagstoff om effektive framover- og tilbakemeldinger.

Gruppeoppgave (20) minutter

Bruk presentasjonen til å gjennomføre gruppeoppgave og deling i plenum.

Planlegge egen undervisning (10) minutter

Deltakerne skal tilpasse aktiviteten Hva hører til hvor? til egne elever og eget fag, og planlegg hvordan de skal gjennomføre tilbake- og/eller framovermelding.

Gjennomfør aktiviteten før D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør aktiviteten Hva hører til hvor? tilpasset eget fag og egen klasse. Innhent informasjon om elevenes læring, og gi tilbake- og/eller framovermelding.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling grupper (25 min)

Bruk presentasjonen til å lede gruppearbeidet.

Oppsummering i plenum (20 min)

Hver gruppe deler erfaringer med de andre deltakerne.

Tenk-par-del (15 min)

Bruk presentasjonen og led deltakerne gjennom spørsmålet: Hvordan kan vi jobbe med effektive tilbake- og framovermeldinger i vår fremtidige undervisningspraksis?

 • Tenk (individuelt) 2 minutter
 • Par (del med sidemannen) 3 minutter
 • Del i plenum: 10 minutter