Modul 2: Hvordan observere?

Oversikt

140 minutter + utprøving med elever

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen som skal brukes under gjennomføringa av modulen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut skjemaene «Observasjonsverktøy» og «Steinatlas» til hver deltaker, hvis de ikke jobber digitalt:

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Denne modulen handler om å legge vekt på observasjon i undervisninga.

I skjemaet «Observasjonsrammeverk» beskrives:

 • observasjonsevnen med fire egenskaper: å legge merke til, å koble observasjoner til teori, å registrere observasjoner, å beholde engasjement.
 • nivå på observasjonsevnen, fra begynner til ekspert

Studer skjemaet og tenk over:

 • Hva legger du vekt på i din undervisning
 • Hvilket nivå beskriver dine elever best

Noter ned tankene dine, og ta med notatene dine til B – Samarbeid. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Oppsummer forarbeidet (10 min)

Gå sammen tre til fire personer, og ta fram notatene fra forberedelsen og del med hverandre.

Med utgangspunkt i observasjonsrammeverket:

 • Hva legger du vekt på i din undervisning?
 • Hvilket nivå beskriver dine elever best?

Del til slutt i plenum det dere har snakket om i grupper

Faglig påfyll (5 min)

Gå gjennom faglig påfyll.

Elevaktivitet 1 – inne (20 min)

Jobb sammen tre og tre og gjennomfør aktiviteten med å bli kjent med steinatlas.

Faglig påfyll (10 min)

Gå gjennom faglig påfyll.

Elevaktivitet 2 – ute og inne (30 min)

Jobb sammen tre og tre og gjennomfør aktiviteten med å øve på å observere stein som geologer.

Refleksjon (5 min)

Reflekter over aktivitetene dere nettopp har gjennomført – bruk observasjonsskjemaet og vurder aktivitetene

Oppsummering (5 min)

Gå gjennom oppsummeringene

Planlegg undervisninga (10 min)

Planlegg undervisning – ta i bruk et av atlasene på www.naturfag.no/atlas eller lag et selv som hjelper elever til å øve på observasjon, og gjennomfør med elever før D – Etterarbeid

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt

Gjennomfør observasjonsaktiviteten med elevene dine

Etter undervisning, bruk observasjonsskjemaet og noter stikkord på:

 • hvordan observerte elevene (som nybegynnere, underveis eller eksperter)?
 • velg noen eksempler som du deler med dine kollegaer

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del i grupper (10 min)

Hver person deler kort erfaringene sine fra utprøvinga og forteller om observasjonsaktiviteten og hva elevene gjorde og hvordan det fungerte.

Gruppen velger et eksempel de vil dele i plenum.

Diskuter i grupper (5 min)

Bruk observasjonsskjema, og diskuter hvordan deres elever observerte.

Oppsummer i plenum (10 min)

Hver gruppe forteller hva de snakket om.

Tenk-par-del (12 min)

Hvordan kan dere bruke observasjonsrammeverket i din fremtidige undervisningspraksis.

Veien videre (3 min)

Velg en ny modul som dere vil jobbe videre med.

Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.