Modul 1: Hva er representasjoner i matematikk?

Oversikt

195 minutter + utprøving med elever

Vi anbefaler at dere har gjennomført modul 2M, Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning i pakke 1, Kjennetegn på ambisiøs og utforskende undervisning i tema Ambisiøs og utforskende undervisning før dere starter på denne pakken.

Resonnering og argumentasjon, Representasjon og kommunikasjon

Målet med denne modulen er å bli bevisst på hva representasjoner i matematikk er og hvilke ulike typer representasjoner som finnes.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom presentasjonen til modulen. Den bruker dere som støtte til gjennomføringa.
 • Be deltakerne gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Finn fram aktuelt konkretiseringsmateriell.
 • Kopier undervisningsnotat til deltakerne

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Ulike uttrykksformer i matematikk.

Se gjennom læreboka dere bruker i matematikk og lag en oversikt over i hvor stor grad de ulike representasjonstypene blir brukt i boka. Noter hvilke typer representasjoner du bruker oftest i din undervisning.

Ta notater, og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20 minutter)

Arbeid i grupper på 3-4 lærere.
Ta utgangspunkt i notatene fra A – Forarbeid. Diskuter følgende:

 • Hvilke fem typer representasjoner blir beskrevet i artikkelen?

Dyp forståelse for partall og oddetall er essensielt i arbeid med tallforståelse og matematikk. For å utvikle god forståelse for partall og oddetall vil det være avgjørende å bruke ulike representasjoner.

 • Gi eksempler på representasjoner av partall og oddetall innenfor de fem ulike typene som beskrives i artikkelen.​​

Knytt teori til erfaringer og egen praksis (25 minutter)

Ta utgangspunkt i A – Forarbeid. Diskuter følgende i grupper:

 • Hvordan kan vi sikre at elevene presenteres for alle typer representasjoner i undervisningen.

 • Hvilke momenter fra arbeidet med modulen så langt kan være med å styrke din praksis videre?

Addisjon med partall og oddetall (30 minutter)

Arbeid parvis.
Bruk de fem typene representasjoner for partall og oddetall til å undersøke om vi får partall eller oddetall dersom vi adderer:

 • Partall og partall
 • Oddetall og partall
 • Oddetall og oddetall.

Vis resultatene ved hjelp av alle representasjonstypene.
Presenter og sammenlign representasjonene i plenum.

Planlegg egen undervisning (45 minutter)

Arbeid trinnvis (basert på trinn).
Planlegg ei undervisningsøkt med et valgfritt matematisk objekt. I planleggingen kan dere gjerne bruke det vedlagte undervinsingsnotatet.
Krav til økta: Legg til rette for en aktivitet hvor elevene undersøker et problem/en oppgave knyttet til valgte matematiske objekt.
Sørg for at alle representasjonstypene blir presentert i løpet av økta.  

C – Utprøving

Del av undervisningsøkt
Individuelt / Individuelt eller flere sammen

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker representasjonstypene. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. Hvordan fungerte oppgaven du valgte?
 2. Hvordan er elevene i stand til å bruke ulike representasjonstyper i eget arbeid?
 3. Hvordan klarte du å legge til rette for bruk av de ulike representasjonstypene gjennom økta?

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Diskuter følgende spørsmål i grupper:

 1. Hvordan fungerte oppgaven du/dere valgte?
 2. Hvordan er elevene i stand til å bruke ulike representasjonstyper i eget arbeid?
 3. Hvordan klarte du/dere å legge til rette for bruk av de ulike representasjonstypene gjennom økta?

Løft fram et gyllent øyeblikk og et moment som kunne bedret undervisningsøkta gruppevis.

Oppsummer i plenum (15 minutter)

Del gylne øyeblikk og forbedringsmomenter i plenum.

Veien videre (10 minutter)

Neste modul handler om å oversette mellom ulike representasjoner. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.