Modul 1: Det faglige i det daglige

Oversikt

100 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli mer bevisst på hvordan personalet kan tilby de yngste barna flere realfaglige erfaringer i hverdagssituasjoner.

Rammeplanen

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, og utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.

Personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
  • Til B – Samarbeid: Gjør klar til å vise “Fire bilder fra hverdagen” på en større skjerm eller skriv ut bildene.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les fagteksten Det faglige i det daglige.
Noter noen realfaglige muligheter du kan tenke deg å fokusere mer på i det daglige.
Ta med det du har notert til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 min)

Del notatene fra A – Forarbeid med hverandre.

Gruppearbeid - samarbeid (20 min)

Se på Fire bilder fra hverdagen. Ta for dere ett og ett bilde og diskuter:

  1. Hvilke realfaglige erfaringer ser vi at barna på bildet gjør seg?
  2. Hva kan vi tilby barna slik at de får mulighet til å gjøre seg flere realfaglige erfaringer i denne og lignende situasjoner (begreper, utstyr, sanger, bilder)?

Gruppearbeid - Planlegg en utprøving med barn (30 min)

Velg en hverdagssituasjon der dere skal øve på å tilby de yngste barna flere realfaglige erfaringer, f.eks. måltid, rydde, sandkassen.

  • Lag en liste med realfaglige erfaringer det er mulig for barna å gjøre seg i situasjonen dere har valgt ut.

Velg en av de realfaglige erfaringene fra listen.

  • Planlegg en utprøving der dere støtter barna slik at de kan gjøre seg denne erfaringen. I planleggingen kan dere tenke på hvilke spørsmål, begreper, utstyr, leker, regler o.l. dere vil tilføre situasjonen.

C – Utprøving

Den tiden det tar
Individuelt eller flere sammen med en gruppe barn

Gjennomfør den planlagte aktiviteten.

D – Etterarbeid

25 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer  fra utprøvingen i grupper (10 min)

Diskuter hvilke realfaglige erfaringer barna fikk i utprøvingen som de vanligvis ikke ville fått.

Hver gruppe noterer minst tre tips til hvordan man kan oppnå mer faglighet i det daglige.

Oppsummer i plenum (10 min)

Ta ei oppsummering i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne. Bli enige om hvordan dere vil bruke disse tipsene videre, f.eks. lage små huskelapper som dere henger synlig.

Veien videre (5 minutter)

Hvis deltakerne må velge neste pakke/modul: Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.