Modul 2: Matematikk for de yngste

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 120 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å utvikle forståelse for hva matematikk for de yngste i barnehagen kan være og hvordan personalet kan legge til rette for at barna får varierte og rike erfaringer innenfor det matematiske området.

En utvidet kunnskap om matematikk for de yngste barna vil bidra til at personalet kan tilrettelegge for flere rike erfaringer knyttet til fagområdet i varierte situasjoner i barnehagen.

Rammeplanen

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye.
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • I B – Samarbeid og D – Etterarbeid skal du lede diskusjonene.

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les teksten Matematikk for de yngste barna.

Etter at du har lest teksten skal du med egne ord skrive i stikkordsform:

  • Hva handler matematikk om for de yngste i barnehagen?
  • Hvordan kan du legge til rette for enda rikere utforsking på småbarnsavdeling?

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (30 minutter)

La alle i gruppa presentere sine tanker og notater fra A – Forarbeid. Kommenter på hverandres innspill underveis.

Lag skisser til tre aktiviteter etter modell av prosjektet Pendler i barnehagen i teksten fra
A – Forarbeid (side 2). Sørg for at dere i aktivitetene dekker flere av områdene i matematikk (for eksempel sortering, tall, rom, form, mønster), som er brukt som eksempler i teksten. Diskuter nøye hva som er hensikten med aktivitetene, og tenk gjennom hvordan dere vil tilrettelegge for barnas utforskning og medvirkning.

Planlegg utprøving (15 minutter)

Jobb to og to sammen.

Ta utgangspunkt i en av skissene til aktivitet fra gruppearbeidet og jobb videre med denne ideen. Planlegg en utprøving av aktiviteten med de yngste barna.

Fordel arbeidsoppgavene: å skaffe utstyr, dele barna inn i grupper og hvem som gjør hva.

Bli enig om hvordan dere skal dokumentere aktiviteten.
 

C – Utprøving

Den tida det tar
To og to

Gjennomfør utprøvingen slik dere planla i B – Samarbeid. Dokumenter det barna gjør slik at dere kan diskutere dette i D – Etterarbeid. For eksempel kan dere ta bilder, filme, eller skrive ned utsagn fra barna.

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer fra utprøvingen i små grupper (30 minutter)

Sett dere sammen i små grupper.

  1. Se på all dokumentasjon fra utprøvingene og diskuter hvilke matematiske erfaringer barna fikk i aktivitetene.
  2. Hva vil dere gjøre mer av i arbeidet med matematikk på småbarnsavdeling?
  3. Skriv tre punkter som oppsummerer hva dere vil ta med dere videre fra denne modulen.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Ta ei oppsummering i plenum der hver gruppe deler sine tre punkter med de andre deltakerne.

Veien videre (5 minutter)

Bli enige om veien videre, og se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.