Modul 3: Naturfag for de yngste

Oversikt

Tidsbruk heile modulen: 105 minutt + utprøving

Målet med denne modulen er å se det naturfaglige i barns sanseopplevelser og å lære om hvordan de ansatte kan ta tak i situasjonene som oppstår på en god måte.

Rammeplanmål:

Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal

 • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid (…)
 • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen bidra til at barna

 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

Personalet skal

 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

Natur, miljø og teknologi

Barnehagen bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

Personalet skal

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom hele modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Se filmen: De yngste barna sanser omgivelsene

Når du ser filmen: Tenk tilbake på egen praksis og prøv å finne eksempler på hvordan barna sanser omgivelsene og hvordan dette kan relateres til naturfag. Skriv ned noen av eksemplene og ta med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

45 minutter
Grupper

1. Individuelt i gruppen – Lese artikkel (10 minutter)

Les artikkelen Naturfag for de yngste. Når du leser teksten: Tenk tilbake på egen praksis og prøv å finne eksempler på det som nevnes i teksten fra din hverdag. Skriv ned noen eksempler.

2. Gruppe – Diskutere artikkel og film sammen (20 minutter)

 1. Del med hverandre eksempler på naturfaglige sanseerfaringer hos barna fra egen praksis.
 2. Diskuter hvordan dere kan følge opp barns sanseerfaringer.
 3. Diskuter hvordan dere kan jobbe med korrekte betegnelser og bidra til et rikt språkmiljø.
 4. Ut fra diskusjonen: Skriv ned hva dere er gode på allerede og hva dere vil videreutvikle.

3. Planlegg utforskning (15 minutter)

I C – Utprøving skal dere se det naturfaglige i barns sansing av omgivelsene, og dere skal ta tak i situasjonene og fokusere på naturfag og språk.

 • Planlegg en kort tur med barna utenfor barnehagens gjerder.
 • Snakk sammen om hvordan dere skal følge opp barnas sanseerfaringer.

C – Utprøving

Den tida det tar
Individuelt eller flere sammen, med en gruppe barn

Gjennomfør aktiviteten som dere planla i B – Samarbeid
 

D – Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (15 minutter)

Sett dere sammen i grupper og del erfaringene fra utprøvingen. Diskuter erfaringene deres i lys i av diskusjonene og forslagene dere kom frem til i B – Samarbeid.

Oppsummer i plenum (20 minutter)

Hver gruppe deler sine erfaringer. Diskuterer hvordan dere møter barns naturfaglige sanseerfaringer i hverdagen.

Veien videre (10 minutter)

Bestem hvilken pakke/modul dere vil ta som den neste. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.