Modul 1: Sansing og nonverbal kommunikasjon

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 80 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli oppmerksom på barns nonverbale kommunikasjon og tilrettelegge for utforsking for de yngste barna.

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidratil at barna

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.

Personalet skal

 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut teksten Pendler i bevegelse til alle deltakerne, hvis dere ikke leser den digitalt. 
 • Skriv ut dialogspillet til alle gruppene.

 

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Les teksten Pendler i bevegelse og tenk over følgende spørsmål:

 • Undervurderer vi små barn i vår barnehage?

Ta notater, og ta disse med til B – Samarbeid.
 

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (20 minutter)

Diskuter utsagnene som er delt ut (dialogspillet).

Planlegg utforskning (10 minutter)

Dere skal nå planlegge hvordan dere kan tilføre noen pendler i rom hvor småbarna oppholder seg. Lek med pendler skal gjennomføres før neste samling.
Dere kan velge om de jobber individuelt eller flere sammen.

C – Utprøving

Den tida det tar
Individuelt eller flere sammen med en gruppe barn

Gjennomfør den planlagte aktiviteten der du bruker pendler. Under gjennomføringa skal du reflektere over:

 1. Hvordan kommuniserer barna med deg?
 2. Hvordan gir barna uttrykk for opplevelsen?
   

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Pendelprosjektet i teksten Pendler i bevegelse, varte over lang tid. Under forutsetning av at barna verdsatte aktiviteten, er det mulig å utvide deres pendeltilbud til barna? Hvordan kan denne leken utvides?

Sett dere sammen i nye grupper og del erfaringer fra utprøving. 

Hver gruppe skal notere tre tips.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne.

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.