Modul 2: De yngste som utforskere

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: minimum 125 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å legge merke til, observere, støtte og veilede de yngste barnas realfaglige utforskning.

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidratil at barna

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.

Personalet skal

 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen.
 • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.
 • Skriv ut artikkelen De yngste som utforskere og din rolle som medforsker til alle deltakerne, hvis dere ikke leser den digitalt.
 • Tenk over hvilke deltakere som skal jobbe sammen i grupper under D – Etterarbeid.

Samtykke ved bruk av film i barnehagen

I denne modulen skal dere filme barna i gitte situasjoner. Sørg for at dere har de samtykker som kreves ved bruk av film og foto. Etter at modulen er ferdig skal alle filmene slettes fra alle enheter som er brukt.

 

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les artikkelen De yngste som utforskere og din rolle som medforsker. Legg merke til leseoppdraget til teksten og ta notater underveis. Ta med notatene til B – Samarbeid.
 

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper på tre–fire deltakere og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (15 minutter)

Del notatene fra forarbeidet med de andre i gruppa. Diskuter punktene som kjennetegner de yngste utforskerne. Er dere enig i disse? Har dere flere punkter å tilføye? 

Gruppearbeid knyttet til filmen "De yngste som utforskere" (25 minutter)

1. Se filmen «Skyggefilm» og legg spesielt merke til følgende:

 • Hvordan utforsker gutten lysfenomenet skygge?
 • Opplever du at gutten er trygg i situasjonen?
 • Hvordan kommuniserer den voksne med barnet?

 

2. Se så filmen «Jente bygger» og legg spesielt merke til følgende: 

 • Hva er det jenta utforsker?
 • Hva formidler kroppsspråket hennes?

 

3. Diskuter så følgende: 

 • Tenk på begge barna som utforskere og finn likheter. 
 • Hva ville dere ha gjort annerledes i disse to situasjonene?
 • Hvordan kunne dere ha utvidet utforskningen i disse to situasjonene?
 • Forbered dere på å dele de viktigste synspunktene deres i oppsummeringen.

Oppsummering i plenum (10 minutter)

Hver gruppe deler noen av sine synspunkter

Planlegg utforskning (10 minutter)

Planlegg del C – Utprøving. Det er viktig å jobbe to eller flere sammen om å fange utforskende situasjoner. Avgjør om dere vil bruke videokamera (hvis dere har det tilgjengelig i barnehagen) eller mobilkamera. Kvaliteten på videoklippet er ikke så viktig, bare klippet egner seg til å vises i D – Etterarbeid
Innsamling av videoklipp skal foregå frem til dere skal samles igjen for å gjøre D – Etterarbeid
 

C – Utprøving

Den tida det tar
To sammen, én som filmer og én som støtter eller veileder barna.

Ha videokamera eller mobilkamera klart til å filme dersom det oppstår en situasjon der barn utforsker noe som har med realfag å gjøre. Den som filmer forsøker å fange:

 1. hva barnet/barna er opptatt av
 2. ev. kommunikasjon eller samhandling mellom barn
 3. ev. kommunikasjon eller samhandling mellom barnet/barna og den voksne 

Den som er sammen med barna i deres utforskning må være bevisst på kommunikasjon, bruk av begreper, innblanding og liknende. 

Bytt gjerne roller dersom det oppstår flere situasjoner dere vil filme. 

For å øke sannsynligheten for at det oppstår situasjoner der barna utforsker noe som har med realfag å gjøre, kan dere legge til rette for det ved å f.eks. oppsøke noe, finne frem materiell eller lage et realfaglig stimulerende miljø. 

Forbered dere på å presentere et eller to videoklipp med de andre i personalet som en del av D – Etterarbeid. 

Tips til filming

I planlagte aktiviteter bør kamera stå på et stativ litt bortenfor selve situasjonen, men nærme nok til at lyden kommer godt med. Hvis det ikke brukes stativ bør den som filmer være så stasjonær som mulig, slik at kamera ikke forstyrrer situasjonen.

I spontane aktiviteter kan introduksjon av kamera fort forstyrre situasjonen og aktiviteten kan stanse og dreie seg om kamera i stedet. Det er lurt å filme fra avstand og nærme seg situasjonen sakte. Bedre å stå på litt avstand hvor man fortsatt får med lyd, enn å gå tett på.

 

D – Etterarbeid

avhengig av hvor mange deltakere som skal presentere videoklipp, men minimum 50 minutter.
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper eller i plenum (minimum 30 minutter)

I denne delen skal deltakerne vise frem sine videoklipp av barn som driver realfaglig utforskning. Her må du som leder av modulen vurdere om deltakerne skal deles inn i grupper, eller om presentasjonene skal foregå i plenum. Dette vil avhenge av hvor mange dere er, og hvor trygge deltakerne er på å presentere i plenum. 

Presentasjon av et videoklipp: 

1. Vis filmen til de andre deltakerne uten å kommentere
2. Fortell hva dere som fanget situasjonen har av refleksjoner rundt punktene fra C – Utprøving
a) Hva barnet/barna er opptatt av
b) Ev. kommunikasjon eller samhandling mellom barn
c) Ev. kommunikasjon eller samhandling mellom barnet/barna og den voksne 
3. Diskuter klippet og punktene a–c. Diskuter også hva dere kunne ha gjort som medforsker for å utvide barnets/barnas utforskning i den filmede situasjonen.  

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum de viktigste erfaringene og resultatene. 

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul.