Modul 3: Spennende læringsmiljø for de yngste

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 80 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å bli kjent med hvordan dere kan møte utforskertrangen til de yngste barna ved å tilrettelegge for utforsking og lek.

Rammeplanen

Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidratil at barna

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.

Personalet skal

  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen.
  • Gjør A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før dere starter med B – Samarbeid.

A – Forarbeid

10 minutter
Individuelt

Se filmen nedenfor og tenk over følgende spørsmål:

  • Har vi et stimulerende læringsmiljø for små barn i vår barnehage?

Ta notater, og ta disse med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper og plenum

Gruppearbeid knyttet til forarbeid (10 minutter)

Diskuter hvorvidt barnehagen har et stimulerende læringsmiljø med tanke på realfag.

Planlegg utforskning (20 minutter)

Dere skal nå planlegge hvordan dere forsterke barnehagens læringsmiljø med tanke på realfag. Dere må gjerne bli inspirert av filmen, eller prøve ut andre ideer. Hver gruppe foreslår minst ett tiltak dere ønsker å prøve ut.

Avgjørelse i plenum (20 minutter)

Gruppene legger frem forslag til forsterkning av læringsmiljø. Lar det seg gjøre å prøve ut alle? Dere avgjør i fellesskap hvordan dere vil forsterke læringsmiljøet i barnehagen. Fordel ansvar for innhenting av materiale og utforming.

C – Utprøving

Den tida det tar

Prøv ut de tiltakene til forsterkning av læringsmiljøet som dere har blitt enige om.

Under gjennomføringa skal dere reflektere over:

  • Hvordan lekte barna med materiellet?
  • Hvordan kan det forbedres?

D – Etterarbeid

40 minutter
Grupper og plenum

Del erfaringer i grupper (20 minutter)

Sett dere sammen i nye grupper og del erfaringer fra utprøving. Hvordan lekte barna med materiellet? Vil dere la materiellet stå? Hvordan kan det forbedres?

Hver gruppe skal notere tre tips.

Oppsummer i plenum (10 minutter)

Oppsummer i plenum der hver gruppe deler de tre tipsene sine med de andre deltakerne.

Veien videre (10 minutter)

Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i neste modul