Modul 1: Hva er realfag?

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 70 minutter

Velkommen til Realfagsløyper!

Målet med denne modulen er å få kjennskap til hva realfag er i barnehagen. Arbeidet med modulen vil resultere i en oversiktsplakat med deltakernes ideer basert på temaene i Realfagsløyper. Denne plakaten vil sammen med en plakat som lages i siste modul i Kom godt i gang, vise barnehagens realfaglige utgangspunkt og behov for kompetanseutvikling i realfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
  • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

Hele modulen gjennomføres i fellesskap på et personalmøte. 

Les gjennom modulen. 

Skriv ut vedlagte oversiktsplakat i A3-format. Du skal være sekretær i D – Etterarbeid og skrive innspill fra alle gruppene på den felles plakaten. Plakaten henges synlig for hele personalet i barnehagen, for eksempel på personalrommet.

 

A – Forarbeid

5 minutter
Individuelt

Reflekter over dette spørsmålet: Hva forbinder du med realfag?

B – Samarbeid

45 minutter
Plenum

Filmvisning i plenum (10 minutter)

Start med å se filmen Hva er realfag? sammen i hele personalet.

 

Individuelt (5 minutter)

Noter ned minst tre setninger/stikkord du mener forteller hva realfag er i barnehagen. Notatene danner grunnlaget for gruppearbeidet.

Gruppearbeid og idémyldring (30 minutter)

  1. La alle i gruppa presentere sine notater fra det individuelle arbeidet. Kommenter på hverandres innspill underveis.
  2. Skriv ned ideene deres basert på de fire temaene i Realfagsløyper:
  • Leke- og læringsmiljø
  • Språk og kommunikasjon
  • De yngste barna
  • Helhet og mangfold

For eksempel kan dere skrive «åpne spørsmål» under Språk og kommunikasjon, eller «sanser» under De yngste barna.

C – Utprøving

Denne modulen inneholder ikke utprøving.

 

D – Etterarbeid

20 minutter
Plenum

Oppsummering (15 minutter)

Gruppene deler stikkordene/setningene i plenum. Den som leder modulen skriver opp disse på oversiktsplakaten (pdf).

Plakaten henges godt synlig for hele personalet i barnehagen.

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er Å oppdage naturfag i barns lek. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i den modulen.