Modul 3: Å oppdage matematikk i barns lek

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 95 minutter + utprøving

Målet med denne modulen er å få en felles forståelse for hva matematikk i barns lek og hverdag kan være. Ved å kjenne igjen og bruke meningsfulle situasjoner i barnehagen til å fremme matematisk tenkning, kan både barn og ansatte møte fagområdet på en nær, lekende og kreativ måte.

Rammeplanen

Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger

Personalet skal

 • [...] inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

 • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
 • Gjør A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.
 • Dere trenger tekstmarkører i to forskjellige farger i A – Forarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom modulen.
 • Til A – Forarbeid: Skriv ut artikkelen, og del ut til alle deltakerne.
 • Til B – Samarbeid: Legg til rette for gjennomføringa av Kahoot-en! Husk at du må opprette en bruker hvis du ikke allerede har.
 • C – Utprøving skal deltakerne gjennomføre i barnehagehverdagen.

Slik bruker du Kahoot!

Det er to roller når dere skal kjøre en Kahoot:

 • Den som starter og leder Kahoot-en
 • Deltakerne som avgir svar med sin mobil/nettbrett/datamaskin

Oppskrift for den som leder Kahoot-en:

 1. Gjør klart:
  • Åpne lenken til Kahoot-en i modulen.
  • Velg Play, deretter Start Now og til slutt Classic
  • Vis din skjerm på storskjerm (spørsmålene kommer opp på skjermen til den som leder Kahoot-en)
 2. Be deltakerne ta frem sin mobil/nettbrett/datamaskin og gå inn på www.kahoot.it eller åpne Kahoot-appen hvis de har.
 3. Be tildeltakerne taste inn Game Pin og Nickname.
 4. Vent på at alle deltakerne er inne på Kahoot-en. Navnene dukker opp på (stor)skjermen til den som leder Kahoot-en.
 5. Velg Start, og dere er i gang.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les artikkelen under og marker med f.eks. gul og grønn tekstmarkør følgende:

GUL:

 • Hva er matematikk i barnehagen?
 • Hva handler det om?
 • Eksempler på hvordan barnehagen kan jobbe med matematikk.

GRØNN:

 • Hvorfor er det viktig å jobbe med matematikk i barnehagen?

Artikkel: Lekende matematikk – fra starten og hele livet (pdf)

Ta med artikkelen til gruppearbeidet i B – Samarbeid.

B – Samarbeid

50 minutter
Grupper og plenum

Gruppeoppgave (15 minutter)

Ta frem arkene fra A – Forarbeid og reflekter over:

 • Hva er matematikk, og hvorfor er det viktig i barnehagen?
 • På hvilken måte har ditt syn på matematikk endret seg på grunn av det som du har lest og det som dere nettopp har snakket om?

Kahoot! (30 minutter)

Nå skal dere gjennomføre en Kahoot! For hvert spørsmål er det viktig å reflektere over svarene. Det handler ikke om å haste gjennom spørsmålene.

Kahoot!: Hva er barnehagematematikk?

Planlegg egen utprøving (5 minutter)                                                      

Ta en titt på C – Utprøving. Sikre at alle har forstått hva de skal observere.

C – Utprøving

Den tiden det tar
Individuelt

I denne utprøvinga skal du se etter matematikk i deres barnegruppe og skrive ei praksisfortelling.

Denne utprøvinga handler ikke om å gjøre, bare om å observere. Oppgava handler om å være oppmerksom i hverdagen for å oppdage matematiske situasjoner. Noen situasjoner handler tydeligere om matematikk enn andre, f.eks. når barn teller. Prøv å finne situasjoner der matematikken ikke er så tydelig, men likevel tilstede. Den konkrete oppgava er:

 1. Vær oppmerksom på barns matematiske tenkning i lek- og hverdagssituasjoner.
 2. Når du oppdager noe, ta et bilde og skriv en kort praksisfortelling. Hvis du ikke har kamera eller mobil tilgjengelig i denne situasjonen, går det an bare å skrive ei praksisfortelling.
 3. Til D – Etterarbeid skal du ta med minst éi praksisfortelling om matematikk som ikke handler om tall eller telling.

D – Etterarbeid

30 minutter
Plenum

Del observasjoner i plenum (25 minutter)

Deltakerne skal i plenum dele sine observasjoner og reflektere over matematikk i barnehagen.

Hver deltaker viser sitt bilde og leser høyt sin praksisfortelling. Alle reflekterer sammen over hva som er barns matematiske tenkning i denne situasjonen.

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er Utforsking. Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i den modulen.