Modul 1: Realfag i rammeplanen

Oversikt

Tidsbruk hele modulen: 80 minutter

Målet med denne modulen er å bli kjent med hva rammeplanen sier om realfag, samt å reflektere i fellesskap over barnehagens praksis knyttet til bærekraftig utvikling og fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknologi.

I modulen skal barnehagen vurdere egen realfaglige praksis, og denne vurderingen vil bidra til å peke ut retning for videre kompetanseutvikling i realfag.

Ressurser

Forberedelse for alle deltakerne

  • Les målet for modulen nøye, og se raskt gjennom modulen (A–D).
  • Gjør A – Forarbeid før du møter på B – Samarbeid.

Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede D – Etterarbeid.
  • Merk at denne modulen ikke inneholder C – Utprøving.
  • Skriv ut plakaten Vurdering av realfaglig praksis i A4-format til hver gruppe og én i A3-format. I D – Etterarbeid skal du sørge for at alle gruppene skriver sine kryss på den felles plakaten. Etterpå skal du lede diskusjonen knyttet til hva dere kan lese fra resultatet av kryssingen.

A – Forarbeid

15 minutter
Individuelt

Les teksten Realfag i rammeplanen (pdf). Mens du leser skal du markere og/eller notere:

  • minst tre punkter fra rammeplanen som du synes dere i barnehagen arbeider godt med
  • minst tre punkter fra rammeplanen som du synes dere i barnehagen arbeider lite med

Noter også andre tanker, spørsmål eller kommentarer som dukker opp mens du leser. Ta med svarene/notatene dine til B – Samarbeid. De skal brukes i videre diskusjon.

B – Samarbeid

30 minutter
Grupper

Presenter notatene fra det individuelle arbeidet for hverandre. Kommenter på hverandres innspill underveis.

Se på plakaten Vurdering av realfaglig praksis. For alle punktene på plakaten, diskuter i gruppa hvor på skalaen fra 1–4 dere vil sette egen barnehage. Sett kryss i ei av rutene for hver påstand. Ta med plakaten til D – Etterarbeid.

C – Utprøving

Denne modulen inneholder ingen utprøving.

D – Etterarbeid

35 minutter
Plenum

Diskuter i plenum (30 minutter)

I plenum skal hver gruppe skrive inn sine kryss på fellesplakaten i A3–format. Den som leder modulen tar plakaten med til neste modul. Diskuter følgende i fellesskap:

  1. Hva er vi i denne barnehagen gode på innen realfag? 
  2. Hva innen realfag trenger vi i barnehagen å arbeide mer med?

Veien videre (5 minutter)

Neste modul er «Plan for arbeid med realfagsløyper». Se gjennom Oversikt og A – Forarbeid i modulen.